Gå til sidens hovedinnhold

Felleslista og MDG bryter demokratiske spilleregler

Artikkelen er over 1 år gammel

Områdeplanen for Brua eller Hjemseng Brygge kan åpne for en sunn befolkningsutvikling i Færder kommune, og jeg tror veldig mange vil ønske å bo der.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et samfunnsutviklingsperspektiv har vi behov for utbygging av leiligheter i vår kommune. Jeg mener at fordelene med denne utbyggingen er så mange og gode at disse bør veie tyngre enn et generelt ønske om å unngå utbygging nær sjøen.

LES OGSÅ: Ikke feil behandling av Hjemseng Brygge

Det har blitt slik at vi politikere er enten veldig for utbygging på Brua eller veldig imot. Det ser ut til at det er førende for folks oppfatning er hva de vektlegger mest av befolkningsutvikling med ringvirkninger av dette eller vern av natur og dyreliv. Jeg tror alle har forståelse for betydningen av begge disse hensyn, men at vektleggingen vurderes ulikt.

LES OGSÅ: Færder trenger gode boligprosjekter

Det er også en ærlig sak generelt å være imot utbygging av større boligområder nær vannet, men vi ser jo at så snart et utbyggingsprosjekt blir lansert et eller annet sted i kommunen, er den politiske venstresiden raskt ute med å påpeke at de er imot utbygging uansett. Det kan se ut til at de gjerne vil ha skatteinntektene fra en større befolkning, men at de helst ikke vil ha folkene.

LES OGSÅ: Fossum mener det er begått flere saksbehandlingsfeil i Hjemseng-saken

Venstresidens spill

Fra enkelte på den politiske venstresiden er det reist et krav om at det må innføres boplikt i det aktuelle området. Jeg har respekt for at politikere og partier ønsker innføring av boplikt, men det er en sak som må behandles separat. Boplikt er et tema som ikke har en naturlig plass i en områdeplan.

LES OGSÅ: «Hjemseng Brygge» – en Ap-ordfører som vil styre med støtte fra de blå

Jeg håper ordfører og det politiske miljøet er seg sitt ansvar bevisst, og ikke forsøker å presse gjennom en behandling av områdeplanen med forutsetning om boplikt, slik det ble gjort i formannskapet.

Boplikt har kommet inn som en del av et spill for å få «sin mening» om områdeplanen vedtatt. Avstemningsrekkefølgen i formannskapet førte til at votering om boplikt i realiteten ble en avstemning om selve områdeplanen. Dette ble åpenbart da representanter fra SV/Rødt og MDG stemte mot boplikt selv om de egentlig er ihuga tilhengere av dette.

LES OGSÅ: Hvorfor bor vi her?


Ble utmanøvrert

Konsekvensen av dette ble at én representant fra Ap, som i utgangspunktet er for planen, stemte imot denne fordi det først ble vedtatt at det ikke skulle utredes boplikt. Det hele var godt regissert blant representantene i Felleslista SV/Rødt og MDG.

LES OGSÅ: Brua - Hjemseng: Åpent brev til ordfører Jon Sanness Andersen

Vi i opposisjonen lot oss utmanøvrere av taktisk voteringsorden i formannskapet. Det ville være et svært lite verdig politisk håndverk om vi i kommunestyret skulle komme i en situasjon hvor de som er for boplikt vil stemme mot dette og de som er mot boplikt vil stemme for dette i den hensikt å påvirke utfallet av det som er den reelle saken, nemlig spørsmålet om godkjenning av områdeplanen.

LES OGSÅ: Nytt nei til Hjemseng Brygge: – Slaget er ikke tapt

Utbygger har signalisert at de vil bygge boliger med tanke på helårsbruk, og er ikke så opptatt av spørsmålet om boplikt. Dette temaet vil altså ikke være avgjørende for realisering av prosjektet sett fra deres perspektiv.

LES OGSÅ: Våtmarker er truet av utbygging og tørrlegging – si nei til Hjemseng Brygge!

En god plan

Områdeplanen er positiv for kommunens

• befolkningsutvikling, da folk kan fortsette å bo i Færder selv om de ønsker å flytte fra enebolig til leilighet

• skatteinntekter, som vi sårt trenger når vi blir stadig flere eldre

• næringsliv med arbeidsplasser og ringvirkninger i lang tid

Brua-utbyggingen innebærer

• ingen utbygging i våtmarksområdet

• ingen reduksjon av matjord

• høy arealutnyttelse, som begrenser utbygging andre steder

• nærhet til kollektivakse, som med flere brukere kan få høyere frekvens

• anlegging av flott kyststi for allmenheten langs hele sjøfronten

LES OGSÅ: Rolf sier ja til det omstridte prosjektet: – De fortjener bedre enn å bli kastet på gangen i aller siste sving

Venstresidens håndtering er også en demokratisk utfordring da vi vet at det er et flertall for områdeplanen i kommunestyret. Det hviler etter min mening et tungt ansvar på ordfører for å legge opp til en avstemningsorden som i størst mulig grad gir det resultatet som flertallet faktisk ønsker i alle saker som skal behandles i folkevalgte organer.

Kommentarer til denne saken