Så ble den avgåtte regjeringens siste hilsen til Tønsberg kommune endelig bestemt. Kunnskapsdepartementet omgjør ikke vedtaket om å godkjenne etableringen av Skagerak International School i Tønsberg.

Det betyr at Tønsberg kommune får en ytterligere økning av elever som går på privatskole. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet var tydeligvis ikke nok.

Høyre skriver i et leserinnlegg i TB 18/10 at «etableringen … ikke vil gå ut over det offentlige skoletilbudet i Tønsberg». Det er vi uenige i. Dette vil utfordre kommunens budsjett, fordi Tønsberg kommune må bekoste skoleskyss, skolehelsetjeneste, PPT og all spesialundervisning for elever fra Tønsberg kommune. Vi synes det er veldig spesielt at når skolebudsjettene i kommunen ser ut til å få en økning, jubler høyresiden for at mer penger forsvinner ut igjen. Etableringen av enda en friskole i kommunen vil redusere mangfoldet av elevtilfanget i den offentlige skolen og minske den berikelsen et tverrsnitt av befolkningen er både i et sosialt og faglig perspektiv.

Vi mener fortsatt at det beste for kommunen er en sterk offentlig skole, hvor flest mulig penger går til egne skoler. Utdanningsforbundet Tønsberg skal gjøre sitt for at medlemmene på Skagerak får gode lønns og arbeidsvilkår, men vi beklager svekkelsen av den verdifulle fellesskolen.