Dette gjelder fabrikken i Fredrikstad, to på Rygge, én i Elverum og den mindre fabrikken i Oslo som produserer Nugatti, opplyser selskapet til Dagens Næringsliv.

– På disse fabrikkene vil flertallet av de ansatte tas ut i streik hvis den trappes opp fredag. Det betyr at fabrikkene umiddelbart må stenge ned, sier kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla Foods Norway.

Dette fører til stans i all ordinær produksjon, men også stans i utekspedering fra neste uke. Det betyr at kundene ikke lengre vil få hentet ut varer.

LES OGSÅ: Veidekke sender permitteringsvarsel til alle ansatte i Norge som følge av streiken

Det jobber rundt 360 Orkla-ansatte ved de fem fabrikkene, hvorav 260 omfattes av streikeuttaket.

– Vi vurderer om vi skal permittere ansatte som ikke tas ut i streik, og i så fall når. Vi vil ikke gjøre det umiddelbart, sier Stokken.

Rundt 25.000 medlemmer i LO og YS er for tiden ute i streik. Fredag blir ytterligere 17.000 tatt ut dersom konflikten med arbeidsgiversiden ikke er løst.