– I år har vi hatt influensasmitte på et svært lavt nivå, og det er lite trolig at vi rekker en stor influensaepidemi i år i Norge, sier seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte Karoline Bragstad i Folkehelseinstiuttet (FHI) til ABC Nyheter.

Samtidig betyr lite influensasmitte denne vinteren at det kan dukke opp et problem med å produsere en ny influensavaksine til neste vinter.

– Det blir utfordrende å velge ut de influensavirusstammene som skal inngå i vaksinen til høsten. Når det er så lite smitte i samfunnet, blir det vanskeligere å gjøre en kvalifisert gjetning om hvilke virus som vil dominere og spre seg og dermed hvilke stammer som skal velges ut til vaksinen, sier seksjonsoverlege Kristin Greve-Isdahl Mohn ved Haukeland universitetssjukehus.

FHI regner nå med at influensasesongen neste år blir som den var før pandemien. Da blir influensavaksinen spesielt viktig.

– Referanselaboratoriet ved FHI har undersøkt immunresponsen mot influensa i den norske befolkningen, og resultatene viser at det er svært lav beskyttelse nå i befolkningen, sier Brastad.