Folkehelseinstituttet (FHI) jobber nå med å sin faglige vurdering av vaksinasjon i aldersgruppen 18–45 år, slik at dette ikke skal forsinke vaksinasjonstempoet, sier vaksinesjef Geir Bukholm i FHI til VG.

– Det vil kunne åpne for vaksinasjon av dem i denne gruppen som har langt nok intervall allerede nå, sier han.

Det må gå fire og en halv måned mellom andre og tredje dose, og personer under 45 år kan få tredje dose dersom intervallet er langt nok, bekrefter Bukholm.

– Ja, det vil være aktuelt dersom regjeringen bestemmer det. Den endelige avklaringen vil komme raskt.

FHI får tilbakemeldinger fra flere kommuner om at det er ledige armer og ikke nødvendigvis kapasiteten det nå står på.

– Alle praktiske planer for utsending av vaksiner til kommunene bygger nå på en forutsetning om at alle som er 18 år og eldre, skal få tilbud om en oppfriskningsdose, dersom intervallet er langt nok, sier han.

Alle over 45 år skal få tilbud om tredje dose innen midten av januar, og regjeringen har tidligere sagt at befolkningen mellom 18 og 45 år skal få tilbud om tredje dose før påske.