Toppsjef i Sparebank 1 Finn Haugan utelukker ikke at han kan klare seg med halve staben, som i dag teller 630 ansatte, skriver  Dagens Næringsliv.  

–At det i løpet av noen år er mulig å drive denne banken med 350 årsverk, skal jeg ikke se bort fra, sier han. 

Ifølge SAS Institute er det de rutinepregede jobbene som vil forsvinne først. 

"Tar vi med alt som automatiseres, også innen kategoriene skade, liv, megling, kreditt, forbrukslån, regnskapstjenester med mer, vil summen av arbeidsplasser som går tapt på grunn av automatisering kunne nå 25.000 innen 2025. Det tilsvarer halvparten av alle arbeidsplasser i norsk finansnæring", skriver Espen Eide i et innlegg i DN. Han leder avdelingen for finansielle tjenester i SAS Institute.

I slutten av januar gjorde DNB-sjef Rune Bjerke det klart at han ventet en halvering av antall ansatte i DNB i løpet av fem år, fra 10.000 til 5.000.