Løsningen til stortingspolitikerne og regjeringen har vært å gi strømstøtte, som har blitt kritisert for å være lavere enn hva inntrykket statsminister Jonas Gahr Støre og hans regjering har gitt. Det gis strømstøtte på 80 prosent av elektrisitetsprisen, men ut fra den totale sum på strømregningen (med nettleie og avgifter m.m.) utgjør støtten bare 15–30 prosent av regningen. Når det gjelder den økte bensinprisen «følger man situasjonen nøye».

I et land så langt nord som Norge med kalde vintre, bør innbyggerne ha råd til å varme opp boligen uten å fryse. I stedet for å fjerne strømavgiftene og derigjennom gjøre elektrisitet billigere, har regjeringen og stortingspolitikerne besluttet å gi relativt sett småpenger i strømstøtte sammenlignet med statens økte inntekter. Det virker som stortingspartiene og regjeringen arbeider for at hele befolkningen skal betale høye summer i skatter og særavgifter, og forventer at nordmenn blir takknemlige for å få tilbake smuler av dette gjennom eksempelvis strømstøtte!

LES OGSÅ: Strømstøtten forlenges til mars 2023, og bostøtten styrkes

Kutt alle avgifter

Liberalistenes løsning på strømkrisen ville innebære å fjerne alle statlige avgifter knyttet til strøm. På mellomlang sikt vil vi gjøre flere tiltak for å bygge ut vannkraften, slik som å endre beskatningen av vannkraftverk som eksempelvis Energi Norge også arbeider for. Man kunne bygget ut mye ekstra vannkraft i eksisterende vannkraftverk, hadde det ikke vært for at skattesystemet gjør det ulønnsomt.

Selv om bensinprisen har falt fra 27 kr per liter på det høyeste, er prisen fortsatt rekordhøy. Nordmenn har fått en forsmak på det grønne skiftet som stortingspartiene arbeider for. Mens Regjeringen «følger situasjonen nøye» får staten samtidig stadig økte inntekter via avgifter på oljeutvinning og avgifter på bensin og diesel. Liberalistene vil i motsetning til regjeringen fjerne alle avgifter på bensin som strakstiltak. Med en bensinpris på 25 kroner, vil en fjerning av alle avgifter redusere bensinprisen til litt over 13 kr.

LES OGSÅ: Birgitte (39) og familien merker de svært høye kostnadene på strøm, drivstoff, mat og renter: – Bufferen vår er brukt opp, det er skremmende

Ønsker du å fortsette å betale over halvparten av inntekten din i skatter og særavgifter, og å få smuler tilbake i støtteordninger når skatter, avgifter og daglige nødvendige utgifter blir for store for inntekten din – slik som i vinter? I så fall kan du fortsette å stemme på et av stortingspartiene. Hvis du derimot vil ha mer ansvar for hvordan din egen inntekt brukes og økt ansvar over ditt eget liv, bør du stemme på Liberalistene. Ditt liv, ditt valg.