1. omgang mellom FKT og Fram.Trykk på «Hendelsen» for å komme til situasjonen.