Jeg vil med dette innlegget støtte Hans-Olav Fredriksen og hans opplevelse av problematikken rundt flystøy fra Jarlsberg flyplass. Selv bor jeg i Bjellandåsen, der takeoff- og landingsrute går rett over hustakene. I tillegg er det en «gjennom-marg-og-bein»-støy mens, i alle fall fallskjermflyet, stiger til «riktig» høyde. Støyen er plagsom for meg og andre som bor her, og går i alle fall ut over min trivsel og glede over at sommeren er her. Og til dere som IKKE plages av flystøyen; hvorfor kommentere noe som en IKKE har problemer med i avisen? Man opplever støy forskjellig, men folk fra Nøtterøy, Barkåker, Eik, Vear og andre steder plages av dette!