Gå til sidens hovedinnhold

Flystøy – også over Færder

Artikkelen er over 1 år gammel

Flyene er flest i antall men helikoptrene bråker mest, faktisk har det vært så ille at vi ikke kan snakke sammen!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har i sommer vært flere innlegg om flystøy i TB, som er høyst berettiget. Dette er en forurensing av miljøet som er i ferd med å oppnå oppmerksomhet, men dessverre ikke blant lokale politikere. Heller ikke de som er ansatt til å vokte Færder Nasjonalpark ser ut til «å følge med i timen», hvilket er ganske oppsiktsvekkende med tanke på fokuset på annen type forurensing.

Intens fly- og helikoptertrafikk

Vi har lagt bak oss en nydelig weekend (19.- 20. september) hvor været inviterte til utendørsaktiviteter. Idyllen er nærmest komplett, inntil de små irriterende flyene setter i gang som de pleier. Både lørdag og søndag holdt de det gående fra 08:30 til 18-tida, også med knatrende helikoptre som flyr den sedvanlige runden over store deler av Tjøme for deretter å snu innover Nøtterøy. Småflyene kom flere ganger i timen. Flystøyen foregår også på helligdager og søndager (gjelder ikke helligdagsfreden?) og noen ganger etter klokka 19. Vi har vært vitne til småfly i lav høyde over Nøtterøy kirkegård under en begravelse hvor de deltakende åpenbart ble forstyrret ved graven og kikket opp. Dette er bare ett eksempel på forstyrrelser som folk er utsatt for. Og det gjelder i høyeste grad også fugle- og dyrelivet, både ville og tamme dyr. Er det slik vi vil ha det på øyene?

Les også

Søknadene strømmet inn til Anette: – Jeg måtte ta vekk annonsen

Flyene er flest i antall men helikoptrene bråker mest, faktisk har det vært så ille at vi ikke kan snakke sammen! Det hender nemlig at de kommer to samtidig, når de er ute og morer seg i luftrommet over et av landets viktigste rekreasjonsområder; et lite blått helikopter og et som er blått og hvitt. De avgir en intens knatrende lyd, nærmest som et maskingevær og flyr iblant i ring over området hvor vi bor øst på Tjøme. Det ser ut for at de kommer fra nordvest (Jarlsberg?) og runder over Brøtsø, før de snur nordover og flyr over Mågerø og videre over Nøtterøy. Den samme runden hver dag – opp til 10–15 fly om dagen og noen dager helikoptre i tillegg. Og de flyr lavt, ofte slik at bokstavene på vingene på flyene kan leses med det blotte øyet, selvfølgelig med mer støy som resultat.

Sviktende grunnlag?

I intervju i TB 28. juli uttaler en flyplassjef på Jarlsberg bl.a.: « Vi vet jo at vi støyer.» Å gjøre noe med aktiviteten og intensiteten er imidlertid tydeligvis helt fjernt. Videre uttaler han: «Stort sett får vi lov til å fly utover fjorden, og det foretrekker vi jo for der er det få husstander». Med det menes vel få husstander i Færder da? Vel å merke sammenlignet med andre områder som nevnes; Andebu, Åsgårdstrand, Horten og Tønsberg. I Færder er det cirka 27.000 fastboende, men på sommerstid er befolkningen totalt oppe i minst det dobbelte.

Les også

Nå er Einar lei: – De flyr over huset mitt hvert tiende minutt

Også i skuldersesongene er det et stort besøk av hyttegjester i kommunen, men altså ikke opp mot de ca. 2.300 (i 2018) som bor i Andebu? Faktisk er det bare bykommunene Tønsberg og Sandefjord som (kanskje) har en høyere befolkning om sommeren enn Færder. Men her er det altså «få husstander»! Rett nok er telting en populær aktivitet i kommunen, men vi har faktisk både hytter og hus å trekke inn i også! Flyplassjefen vet muligens heller ikke at Færder regnes som et av landets mest verdifulle rekreasjonsområder, som har resultert i en av landets første nasjonalparker for sjø/skjærgård?

Hans-Olav (76) mener flystøy ødelegger livskvaliteten: – Å sitte ute her går nesten ikke an

Færder nasjonalpark

Det er denne naturen og nasjonalparken som noen få hobbyflygere (?) mener de kan forurense etter eget hode, uten å ta hensyn til de mange som nyter området og bruker det på en «naturlig» måte. Visstnok finnes det regler som sier at det er forbudt å fly lavere enn 300 m over nasjonalparken, men det innrømmes at det ikke er lett å anslå riktig flyhøyde, som i tilfelle kunne føre til politianmeldelse. Når småfly og helikoptre til stadighet flyr i 3–400 meters høyde i randsonen av nasjonalparken og noen ganger over parken (flere observasjoner er gjort), er det opplagt for de fleste at støyen forplanter seg langt videre på sjøen. Ingen kan vel innbille seg at støyen går loddrett ned og følger grensen for nasjonalparken selv om flyet ligger «på grensen»?

Problemet er at de som flyr ikke bryr seg om å ta hensyn og byråkratiet «har ikke ressurser» til å følge opp regelverket. Hadde det vært en idé om hobbyflygerne tar innover seg at naturen utenfor Nøtterøy og Tjøme er unik og ikke skal forurenses? Det er faktisk en grunn til at en Nasjonalpark er opprettet!

Hva gjør politikerne?

Tønsbergs ordfører er tidligere utfordret (TB 27/7), men da vårt fokus primært er Færder kommune, vil vi be om svar på følgende spørsmål fra ordføreren i Færder:

  • Hvem er de som bedriver denne støy forurensingen over Tjøme/Nøtterøy og i særdeleshet innover nasjonalparken, og skjer det fullstendig uten noen form for restriksjoner og/eller tillatelser?
  • Hvordan er forurensing fra støy håndtert i kommuneplanen (slik man vel er pålagt) og herunder hvilke «stille soner « er definert i kommunen? Er det ikke en god idé å definere randsonen til nasjonalparken, øst for Tjøme, som en «stille sone»?
  • Er ikke de folkevalgte politikere opptatt av forurensing i form av flystøy og hvordan det påvirker våre utmerkede rekreasjonsområder og dagliglivet ellers i kommunen? Hva har politikerne tenkt å gjøre for å bedre situasjonen?

Kommentarer til denne saken