Er miljøforurensing og støy noe ordføreren er opptatt av?

Fallskjermklubbens fly svever over oss på Eik ustanselig. Vær så snill å stoppe denne høyrisikable, miljøforurensende hobbyen som ødelegger vårt miljø snarest.

Mener å huske at denne aktivteten skulle flyttes. Hvor lenge har fallskjermklubben konsesjon til denne unødvendige
støyende hobbyen? Svar utbes.