Utbygger Erlingsens innlegg i Tønsbergs Blad krever et svar fra SV. Han bruker flere vannbaserte ordspill for å kritisere SV sitt isbad for klima og miljø. SV foreslår at man holder en saklig debatt om strandsone og utbygging av ytterligere næring i vår flotte nasjonalpark, og bidrar så gjerne med argumenter i så måte. Tilgang til strandsone og gode naturopplevelser er et gode vi må verne om, og som i Færder er under stadig press. Private utleiehytter i et offentlig område er en skikkelig dårlig ide. Etter det vi har sett av bygging i strandsonen de siste åra, burde dette ikke vært tema i det hele tatt.

Først Grepan, fra 2005, som Ellingsen spiller inn. Det er helt riktig at SV spilte en rolle for å få stoppet den planlagte hyttebyen i strandsonen på Grepan. Vi tok kampen for folks tilgang til strandsonen den gang, som nå. Hyttebyen ble til slutt stoppet av miljøvernministeren, på bakgrunn av gjeldende lovverk. At eier av bygningsmassen på Grepan har latt bygget stå å forfalle i årevis, er dog ikke SVs ansvar. Erlingsen må rette pekefingeren mot eierne av bygget. SVs politikere har gjentatte ganger etterspurt politisk hva som skjer med pensjonatet.

Les også

Undervannshyttene på Verdens ende er ikke naturinngrep: Håper SV fikk kjølt seg skikkelig ned

På SVs aksjonsdag for miljø og klima 25. februar, valgte vi en aktuell lokal miljøsak, forslaget om å legge flytende private utleiehytter i havnebassenget på Verdens Ende.

Begrepet undervannshytter er en omgåelse av hva dette egentlig er. Ifølge prospektet, vist i Tønsbergs Blad, ligger like mye av hytta over vann som under. En riktigere betegnelse blir da «flytende hytter med kjeller». Disse hyttene ønsker Ellingsen plassert i havnebassenget på Verdens Ende, eid av Færder kommune, altså i et offentlig område med tilgang for alle. De blir liggende helt innpå den innerste holmen i Færder Nasjonalpark. Å slå seg ned der da, litt usjenert for å bade eller nyte solnedgangen, blir nå lite hyggelig med tre-fire hytter kloss innpå. En ny liten bit av skjærgården blir mindre tilgjengelig. Det er det motsatte av hva Færder SV ønsker.

Les også

Undervannshyttene: Vi ser natur. De ser penger.

Dette vil også kunne skape presedens. Hvis noen får lov til å legge ut private hytter i offentlig farvann, må også andre få lov. Skal man først ha flytende hytter i skjærgården, må det finnes andre steder å legge dem, steder hvor de er til mindre sjenanse for allmenheten og folks friluftsliv. Det er bokstavelig talt et hav å ta av. Kanskje Erlingsen har sitt eget private svaberg godt utenfor nasjonalparken de kan fortøyes inntil?

Heldigvis er det en lang vei å gå før hyttene eventuelt blir realisert. Plasseringa er meget spesiell, for å si det mildt. Det kreves dispensasjon fra det som finnes av gjeldende lover og regler. Dette ønskes i et område hvor det har vært gitt alt for mange dispensasjoner, og hvor det har vært gjentatte brudd på lovverket. Foreløpig er hyttene innspill til ny kommuneplan. Det skal konsekvensutredes, fordeler og ulemper skal på bordet. Statsforvalteren skal garantert ha et ord med i laget. Hyttene må selvfølgelig vurderes i forhold til Færder Nasjonalpark, Plan- og Bygningsloven og til det generelle byggeforbudet i strandsonen. Flere prosesser og politisk behandling gjenstår. Det er mange skjær i sjøen.

Strandsonen er en knapphetsressurs. Vi ser hvor lite tilgjengelig strandsonen er i Færder, hvor vanskelig det mange steder er å komme ned til vannet. 70 % av strandsonen er nedbygd. 30% er tilgjengelig for allmenheten. SV jobber for å øke folks tilgang til strandsonen, til glede for fastboende og gjester uten strandeiendom. Det er faktisk de fleste. Tilgang til friområder er et viktig helsetiltak. Vi kan ikke da legge ut hytter i et offentlig tilgjengelig friareal.

Les også

Undervannshyttene på Verdens Ende

SV blir gjerne med om bord i Erlingsens flytende hytte. Dog ikke i friområdet på Verdens Ende. Interessant å vite hvor døgnprisen vil ligge. Er dette et tilbud til folk på «offentlig regulativ», eller sikter man seg inn på de med god betalingsevne?