Hasse Rønningen fryktet det verste da han hørte at et fly hadde styrtet i området hvor Ekeberg skole ligger.

– Jeg har en datter på ti år som går på skolen der, og jeg fryktet jo at det verste kunne ha skjedd at flyet hadde styrtet i skolen. Man tenker jo liksom worst case med en gang, sier Rønningen.

Han forteller at det er en svært spesiell stemning i skolegården, hvor alle barna og lærerne og flere foreldre er samlet.

– Ja, du kan jo tenke deg selv. Det er ganske «shaky» her.

Barn så ulykken

Mange barn kan ha sett flystyrten.

– Under informasjonsmøtet ute i skolegården spurte rektor om noen av barna hadde sett flyet. Da var det mange som rakk opp hånda, sier en person på stedet til avisen. Flyet skal etter det vi får opplyst ha sett ut til å ha problemer og snurret rundt før det styrtet.

Kriseteam

Rektor Inger Rønning ved Ekeberg skole opplyser at elever og foresatte som har behov for det kan møte representanter fra kommunens kriseteam og skolens ledelse fram til klokken 19.00.

Også i morgen vil skolen gi elevene og foresatte et tilbud i forbindelse med ulykken.

– Skolen samler elevene i hallen til et lukket møte med informasjon fra kriseteamet klokken 08.30. Hvis elever har behov utover dette, anbefaler vi å ta kontakt med fastlege eller barne- og familiesenteret, skriver skolelederen.