Jeg merker meg en stor misnøye med det arbeidet som er blitt gjort i utvalg for plan og bygg den siste perioden. Utviklingen de siste årene fremstilles som en seier for utbyggere i en interessekonflikt med innbyggerne. Jeg tror at innbyggere flest i Tønsberg, har en helt annen og mer nyansert innstilling til saken.

Man kan lese at trafikk er gitt plass på bekostning av mennesker og at det er utbyggerne som har vunnet kampen om hvilken retning byen skal gå i. Jeg vil si at det ikke stemmer. Et viktig nøkkelord for politikken Arbeiderpartiet har ført, er balanse. Vi skal ha en by som er attraktiv for de som vil bo, jobbe, drive butikk eller feriere her. For de som vil sykle, gå eller som fortsatt trenger bilen. Næringslivet er avhengig av innbyggerne våre, og vice versa. Å skape en god by, handler om å se og prioritere alle. Og på toppen av det hele, hanskes med en klima- og miljøkrise der alle kommuner har et ansvar.

LES OGSÅ: Hvorfor er dere så tause?

Billige personangrep

Jeg tror at brorparten av tønsbergensere opplever at byen stadig utvikler seg, og at alle må gi og ta litt for at vi skal ha en utvikling i det hele tatt. Når alt kommer til alt, er utvikling helt nødvendig for at vi skal få innflyttere og næringsetableringer hit i fremtiden, også. Og dessverre må man ta vanskelige valg i de mange enkeltsakene. Det er et surt eple man biter i, enten om det går utover en bedrift som vil etablere seg eller om det går utover noen av innbyggeres interesser. Men det er helheten og langsiktigheten som er viktig. Og den opplever jeg at prioriteres av dagens posisjon.

Lokalpolitikk er en komplisert sak. Men den dagen det slutter å være vanskelig, må alarmene ringe. Det er klart at alle skal inkluderes i debatten om byens utvikling, og det er et stort engasjement for saken. Jeg er sikker på at vi kan forenes rundt målet om at vi skal ønske flere mennesker og bedrifter velkommen til byen vår.

Fra den andre siden, høyresiden, spres det rykter om at Tønsberg er en næringsfiendtlig by. Og de selger billige personangrep mot ordføreren vår. Dette kunne ikke vært fjernere fra virkeligheten. Og Høyres nære venner i NHO sier også at det er helt feil. Tønsberg troner over 326 andre norske kommuner i NHOs kommune-NM, med en strålende 30. plass! Det er ingen gitte forhold som tilsier at vi automatisk skal ligge på en sånn plassering, og at vi endelig er Arbeiderparti-styrt er åpenbart ikke ensbetydende med at næringslivet nedprioriteres.

LES OGSÅ: Hva vil vi med byen vår?

Må ofre litt

Næringsliv betyr arbeidsplasser, penger i felleskassa og dessuten kan de bli nøkkelen i klimakrisa, med en aktiv næringspolitikk. Næringslivet og gründere er spennende muligheter, som vi alle er tjent med at kommer til byen vår. Et godt Tønsberg er et Tønsberg der folk og næringslivet kan leve i skjønn forening.

Jeg tror jeg har mange med meg når jeg sier at Tønsberg er en by med et stort mangfold av interesser, og et lokaldemokrati der interessene varsomt prioriteres til det beste for byen vår. Noen ganger må man være mer innstilt på de langvarige effektene. For vi har alle våre interesser, uansett om man er medlem av AUF, SV, Høyre eller om man bare elsker byen sin. Noen ganger må man ofre litt. Og jeg tror ikke at noen i kommunen vår er tjent med at man skaper splittelse mellom politikere, næringsliv og innbyggere, uansett.

LES OGSÅ: Den bergenske tilstand

Tønsberg er ikke lik noen annen by. Engasjementet for byen vår er stort, og bra er det. Jeg tror vi er tjent med en posisjon som ser alle sammen, nettopp fordi vi avhenger av alle. Vi må klare å prioritere mer enn bare én interessegruppe. Tønsberg kan ikke være bare en næringsvennlig by eller bare en menneskevennlig by. Man kan og må få til begge deler, til det beste for alle.