«Jeg merker meg en stor misnøye med det arbeidet som er gjort i Utvalg for plan og bygg den siste perioden. Utviklingen de siste årene framstilles som sen seier for utbyggerne i en interessekonflikt med innbyggerne» skriver Nikolai Øien-Sramek fra AUF i TB. Innlegget hans er et tilsvar til innlegget fra Christina Grefsrud-Halvorsen og meg. Men vi har ikke skrevet om misnøye med Utvalg for Plan og bygg. Vi har kun svart på en utfordring fra Lene Kjølner om hvordan partiene vil at byen skal se ut. Vi har ikke hevdet at enten så vinner næringslivet/utbyggerne eller så vinner innbyggerne. Vi har tro på at vi kan utvikle byen til beste for begge parter.

LES OGSÅ: Hva vil vi med byen vår?

Men vi har signalisert at om SV får plass i Utvalg for plan og bygg, vil vi være tøffere overfor utbyggerne. Vi er enige med Nikolai i at det har skjedd mye positiv byutvikling i Tønsberg de siste åra, men det kunne ha blitt enda bedre om utvalg for plan og bygg hadde tenkt mer helhetlig og vært mer restriktiv overfor utbyggere. Jeg vet om flere bygg som vi er glade for er blitt bygget, men der byen hadde tjent på at de var en etasje lavere.

LES OGSÅ: Folk eller næringsliv? Det er ikke spørsmålet.

Ruste opp byen

Jeg går ut fra at Kjølners formål med å utfordre politikerne, er å få en debatt som kan klargjøre politiske skillelinjer før kommunevalget når det gjelder byutvikling. Så hvis Ap mener at deres politikk er en balanse mellom innbyggerne og næringslivets interesse, vil SVs balansegang i større grad gå i innbyggernes favør. Det betyr ikke at næringslivet skal knebles. Utbyggernes interesse vil dreie seg om deres eget byggeprosjekt. Men det er politikerne som til syvende og sist er ansvarlig for en samlet byutvikling.

Vi vil ha nybygg som ruster opp byen, bebygger tomter som i dag brukes til parkering. Vi vil ha klimasmarte og miljøvennlige bygg. Vi vil ha en byutvikling som gir plass til mennesker framfor biler. Vi vil ha universelt utforma bygg og gater.

LES OGSÅ: Hvorfor er dere så tause?

Nikolai Øien-Sramek er opptatt av at det har vært personangrep, særlig mot ordføreren. Det var ikke tema i vårt innlegg. Og det er viktig at vi kan diskutere byutvikling uten personangrep, og uten at noen går i skyttergravene slik at debatten handler om debattform og ikke innhold.