Utbyggerne på skoletomtene Teie og Grindløkken har store problemer med å få solgt leilighetene sine, OBOS på Skogro sliter med det samme. Det er heller ikke slik at det er barnefamilier som kjøper ledige hus på Nøtterøy. Hvis det hadde vært slik, ville det ha vært store barnekull på øya pga. utbygginga på Kaldnes og Ørsnes.

Verdiene i å bevare strandsonen kan ikke måles i penger, de vil kunne vare så lenge det bor folk i distriktet. Tar man først friområdene fra allmenheten, kommer de meget sjelden tilbake. Harding Hansen klarte å frikjøpe Dunholmen til glede for daværende Nøtterøy kommunes befolkning. Dagens kommunestyre burde fortsette den tradisjonen, ikke stjele strandsonen fra framtidas innbyggere og gi den til private.