Hun omtaler sitt arbeid med byggesaker i Tønsberg kommune som svært belastende på grunn av reaksjoner og kritikk skribenter kommer med i mediene fordi folk er blitt skadelidende ved å få stengt utsikten og sollyset ute. Andersen viser selv i sitt innlegg til belastningen med kritiske reaksjoner mot utbyggingen i Nedre Langgate 19.

Som politiker må Lisbeth Andersen tåle dette, sammen med det øvrige kommunestyret i Tønsberg, som har fått massiv kritikk fordi dette prosjektet ble godkjent. Det er ikke til å stikke under stol at etablerte boforhold ikke blir tatt hensyn til, og at de berørte opplever dette som et «voldelig» inngrep når de ikke blir hørt. Du omtaler deg selv som folkevalgt, men det betyr ikke at andre skal bli bedt om å holde kjeft hvis de protesterer mot avgjørelser de mener er helt feil.

Jeg skjønner at Lisbeth Andersen har fått sitt talerør i Tønsbergs Blad for sin misnøye med dem som skriver og sier sin mening. Men de med «meninger» er også en del av ditt demokrati, Lisbeth Andersen!