Mange har derfor skaffet seg støttekontakt, for lettere å kunne oppleve noe. En fin-fin ordning, under normale omstendigheter. Nå for tiden er det imidlertid svært lite som er normalt. I disse koronatider har nemlig myndighetene bestemt at INGEN skal ha støttekontakt. På grunn av smittefaren. Med andre ord, er det ikke lov å ha det hyggelig så lenge krisen varer. Og den tar visst aldri slutt.

Det heter seg så fint at man skal ta vare på hverandre. Ordningen med støttekontakt er en fin ordning i så måte. Derfor stiller jeg spørsmålet: Hvorfor skal man ta bort ordningen med støttekontakt når man trenger det mer enn noen gang?