Det er ikke sjokkerende at god politikk som fritt behandlingsvalg, etablering av profilskoler og fritt skolevalg enten forsvinner eller blir redusert av den nye regjeringen. Likevel er nok Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedums forslag til ny ruspolitikk det viktigste å bite seg merke i.

Hvert år dør det rundt 300 mennesker av overdose i Norge. Landet vårt topper faktisk statistikken i Europa på antall overdosedødsfall. Heldigvis har vi politikere som ønsker en forandring. Tidligere i år la nemlig Bent Høie frem min tids viktigste reform – rusreformen. Den skulle sikre at alle som sliter med rus skulle få helsehjelp istedenfor bøter og straff. Dessverre slo Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet seg sammen og stemte ned reformen. Jonas Gahr Støre uttalte til og med på landsmøtet sitt at han kun ville at de som etter hans skjønn «fortjente» det – såkalte «tunge rusavhengige» skulle få hjelp. Dette er nå politikk som den nye regjeringen ønsker å realisere. Det er problematisk av to enkle grunner.

For det første strider loven med en vesentlig menneskerettighet, nemlig likhet for loven. Den sier ganske enkelt at alle mennesker er like i lovens øyne, og at alle har krav på samme behandling av offentlige myndigheter. Det at den nye regjeringen foreslår en lov som prioriterer at noen får helsehjelp, mens andre ikke får det er ingenting annet enn skremmende.

For det andre handler det om selve ordlyden i loven, «tunge rusavhengige». Misforstå meg rett, det er veldig viktig å hjelpe de som allerede sliter mye med rus. Likevel er det rart at den nye regjeringen ikke ønsker å hjelpe de rusavhengige før det blir et reelt problem. Ville det ikke vært bedre å hjelpe den 17 åringen som prøver hasj én gang umiddelbart, istedenfor å vente til rullebladet er proppfullt av prikker, og han faktisk har et alvorlig problem?

I tillegg kan man jo stille seg selv spørsmålet; «hva er egentlig en tung rusavhengig?». Er jeg en tung rusmisbruker hvis jeg prøver hasj én gang? Holder det å sette én sprøyte med heroin om dagen, eller er ikke det «godt nok»?

Tidligere statsminister for Støres parti, Gro Harlem Brundtland sa en gang at «det er typisk norsk å være god». Arbeiderpartiregjeringens nye forslag til ruspolitikk er langt fra god. Jeg foreslår at Støre tar seg en liten gåtur i nærområdet til Arbeiderpartiets hovedkontor på Youngstorget. Kanskje han da vil innse at rusavhengighet er et stort problem, og at den eneste løsningen er å forebygge fra starten av. Kanskje han da vil kunne leve etter Brundtlands sitat.

Helt til slutt vil jeg gjerne spørre om noe jeg oppriktig lurer på. Og som jeg håper de to nye lederne av regjeringen vil svare på. Hvor mange joints må jeg røyke, og hvor mange sprøyter må jeg sette før jeg fortjener deres hjelp?