– Dette er sosialt, samtidig viser studier at sykling til skolen styrker barns konsentrasjonsevne, sier Andersson. Han viser til at barn som sykler, bedrer sine motoriske ferdigheter og ofte vil fortsette å velge sykkel som transportmiddel senere i livet.

Dette mener han det er viktig å tenke på nå ved skolestart, der tusenvis av barn får sitt første møte med skoleveien.

– Foreldre og andre voksne er viktige rollemodeller for barna. Ser barna at de voksne bruker sykkel, vil også de synes det er naturlig å benytte sykkel til ulike aktiviteter. Derfor er det viktig at store og små sykler sammen, framholder Andersson.

Han ber skolene bidra ved å oppmuntre til og legge til rette for at foreldre kan sykle sammen med barna til skolen.

Morgan Andersson har satt opp disse fem rådene til foreldre med barn som skal trene opp ferdighetene ved skolestart:

1. Øv opp ferdighetene på forhånd

Det er viktig at barnet mestrer sykkelen skikkelig før dere sykler til skolen. Variasjonene i tilrettelegging, trafikkmengde og fartsgrense langs skoleveien har avgjørende betydning for når barna bør begynne å sykle helt alene til skolen. Men sammen med en voksen kan man som oftest starte tidlig hvis ferdighetene er tilstrekkelig gode.

 

2. Bli kjent langs skoleveien

Ta en sykkeltur sammen og bli kjent med skoleveien før dere skal sykle til skolen første gang. Da har dere bedre tid til å gjøre dere kjent.

Mange steder vil det være nødvendig og veldig god øving i å sykle sammen med en voksen det første eller de første årene på skolen, spesielt hvis skoleveien krysser eller går langs trafikkert vei.

3. Vær et godt eksempel

Som voksen kan man tidlig skape gode vaner hos barnet. Den voksne kan gå foran som et godt eksempel med å gjøre sykkelen til et naturlig valg.

Saken fortsetter under bildet.

Vis tydelig at du følger trafikkreglene og tar hensyn til medtrafikanter.

 

4. Gi beskjeder til barnet

Mens ferdighetene øves opp og barnets konsentrasjon fortsatt er rettet mot selve syklingen, kan den voksne melde fra til barnet om når det er viktig å se seg for, bremse eller stoppe. Når ferdighetene blir bedre, vil barnet få større kapasitet til å orientere seg i omgivelsene og samhandle med andre trafikanter.

Men samtidig som ferdighetene må være gode, må barnets hjerne også ha nådd enn viss modenhet. Forskning viser at å sykle alene i trafikken er en for krevende oppgave for små barn.

5. Ha en hyggelig opplevelse sammen

For å skape gode vaner er det også viktig å ha en god opplevelse. Stress ned, kle dere etter været og la sykkelturen foregå på barnets premisser. Da vil sykling bli gøy i både sol og regn. (ANB)