Referat fra medlemsmøte i Vestfold Slektshistorielag

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vestfold Slektshistorielag avholdt medlemsmøte 9. mai der 2 nye databaser ble presentert ved leder Egil Theie.

DEL

LeserbrevEgil tok oss først gjennom arbeidet med databasen for Borres befolkning som han og Svein-Åge Wærhaug-Mathisen har utviklet. Målet har vært å samle personer med en tilknytning til Borre og få lagt basen inn i slektsprogrammet Legacy.

Alle aktuelle personer er i første rekke hente fra kilder på Digitalarkivet så som kirkebøker for døpte, viede, døde og folketellinger. Etter hvert vil også opplysninger fra andre kilder bli lagt inn, så som fra bygdebøker, skifteprotokoller, pantebøker m.m.

Framgangsmåten for å bearbeide opplysningene er bl.a. gjort med overføring til regneark i Excel. Regnearkene ble store, filen ble tung å jobbe med og det hele ble en stor teknisk jobb med mye prøving og testing av formler etc. gjennom flere måneder.

Jobben med å registrere, bearbeide og overføre dataene i slekts-programmet tok et halvt år. Deretter kunne jobben med å kontrollere opplysningene begynne, samt å flette til personen de vedrørte. Kontrollen var utfordrende, bl.a. som følge av navn og/eller bosted. Etternavn er ofte ulik i de forskjellige folketellingene, men også ved bruk av slektsnavn, fars etternavn, variere mellom –sen og –datter og mannens navn for kvinnen. For Borre er dessuten etternavnet ofte satt til gårdsnavn ved vielser.

Fornavn kan være ulik fordi forkortelser og kallenavn ofte ble brukt og det ble mer vanlig med flere fornavn utover 1800-tallet og disse ble brukt om hverandre.

Folketellingene har vist at mange i samme familie kan være knyttet opp til samme bosted. Dessuten var Borre/Horten preget av mye flytting i perioden fra ca. 1820 dvs. det var mye gjennomtrekk.

Informasjonen fra Digitalarkivet er kildebasert og bearbeidingen er basert på vurdering av disse. Bare navn holder som oftest ikke og det kreves flere indikasjoner på at det er rett person, så som bosted, fødselsår el.

Flettingen har til nå tatt ca. 1 år. Av 104.000 personer fra starten er antallet nå 59.000. Det gjenstår ennå mye fletting og medlemmene ble derfor oppfordret til å sjekke databasen opp mot sine egne registreringer. Medlemmene har ikke tilgang til å foreta rettinger i databasen men må melde fra om det er aktuelt med korreksjoner eller suppleringer.

Det var så tid for en pause med nystekte vafler og drikke, samt salg av lodd til utlodningen.

Siste del av møtet ble viet til en database for kunngjøringer i Tønsberg Blad som medlem Else Sofie Agelin gjennom mange år har skrevet av. Samlingen inneholder ca. 338.000 personer og vedrører fødsler, vielser, dødsfall og forskjellige jubileer. Denne har Svein-Åge bearbeidet slik som Borre-basen. Det er ikke koblinger mot nettet, så annonsetekst blir lagt inn på personen som en hendelse i slektsprogrammet.

Arbeidet med å flette personene i basen er påbegynt, men dette vil ta lang tid. Medlemmene anmodes derfor til selv forsøke og finne hendelsene. Databasene Borres befolkning og Kunngjøringer ligger nå på alle maskinene på Nauen til bruk for medlemmene.

Til slutt var det kun utlodning av gevinster og blomster som gjenstod på programmet, og deretter takket leder Egil Theie for frammøtet og ønsket vel hjem.

Artikkeltags