Gå til sidens hovedinnhold

Forsker fremstår som mikrofonstativ

Artikkelen er over 1 år gammel

Når forskere i avisinnlegg fremstår som mikrofonstativ, og ikke som forsker, bør man undertegne som privatperson. Erling Dokk Holm, som er forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, ser bort fra dette naturlige prinsipp.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en artikkel i Tønsbergs Blad fremholder han at en realisering av Formats nedbygging av strandsonen ved Brua-Hjemseng er et riktig svar på Færders utfordringer. Men artikkelen fremstår mer som et unyansert partsinnlegg på vegne av Format Eiendom enn en forskningsbasert analyse av hva som gagner Færders innbyggere.

LES OGSÅ: Færder trenger gode boligprosjekter

Tønsbergs Blad har valgt å illustrere artikkelen til Holm med en innbydende tegning av Brua-Hjemseng prosjektet. Illustrasjonen gir ikke et nøkternt bilde hvordan prosjektet faktisk vil bli, men gir i stedet et idylliserende og fordreid bilde av hvordan prosjektet vil fremstå.

LES OGSÅ: Forsker stusser over politikernes Hjemseng-nei: – Må ha en begrunnelse som duger

Slike idylliserende illustrasjoner av utbyggingsprosjekter blir i stadig større grad kritisert av seriøse samfunnsforskere. Man kan spørre seg hvilke vurderinger som ligger bak Tønsbergs Blads bruk av idylliserende illustrasjon.

LES OGSÅ: Felleslista og MDG bryter demokratiske spilleregler

Tre utfordringer som må løses

Holm påpeker helt korrekt at Færder, i likhet med andre kommuner, står overfor tre utfordringer som må løse i fremtiden: En aldrende befolkning, at det blir vanskelig å skape arbeidsplasser samt konkurransen om å tiltrekke seg ressurssterke innbyggere.

LES OGSÅ: Ikke feil behandling av Hjemseng Brygge

Men Holm unnlater å drøfte i hvorfor Brua-Hjemseng prosjektet er særlig egnet for å løse disse utfordringene. Snarere kan det hevdes at nedbyggingen av strandsonen ved Bruabekken kan ha en motsatt effekt:

* Det er dessverre sannsynlig de som kjøper leilighet i Brua-Hjemseng prosjektet vil være eldre mennesker med større behov for kommunale tjenester enn innbyggerne for øvrig.

* Det er ikke sannsynlig at omdanning av området ved utløpet av Bruabekken, fra næringsareal til boligareal, over tid gir flere arbeidsplasser i kommunen. Det er heller ikke grunn til å tro at Brua-Hjemseng-prosjektet skaper flere arbeidsplasser enn leilighetsprosjekter som ikke ligger i strandsonen.

* Det er heller ikke grunn til å tro at en fortsatt nedbygging av strandsonen gjør det mer tiltrekkende for ressurssterke innbyggere til å bosette seg i kommunen.

LES OGSÅ: «Hjemseng Brygge» – en Ap-ordfører som vil styre med støtte fra de blå

Tradisjonell kystarkitektur?

Det er av denne grunn uforståelig at Holm ikke går nærmere inn på hvordan Brua-Hjemseng prosjektet skal løse disse tre utfordringene. I stedet skriver han at prosjektet er "kjennetegnet av arkitektur som spiller på den tradisjonelle kystarkitekturens tradisjoner", uten å vise til hva han bygger dette utsagnet på.

LES OGSÅ: Hvorfor bor vi her?

Det er ubegripelig at en forsker kan mene at boligblokker i strandsonen på opp til 20 meter over vannlinjen på noen som helst måte kan sies å spille på "kystarkitekturens tradisjoner".

LES OGSÅ: Brua - Hjemseng: Åpent brev til ordfører Jon Sanness Andersen

Videre skriver Holm at prosjektet har "finstemte uterom". Ifølge prosjektet er det riktignok lagt opp til lekeplasser, men den største lekeplassen er lagt helt inn til Smidsrødveien.

LES OGSÅ: Rolf sier ja til det omstridte prosjektet: – De fortjener bedre enn å bli kastet på gangen i aller siste sving


Alternativer til Brua-Hjemseng

Holm har vanskelig for å se for seg alternativer til Brua-Hjemseng prosjektet. Det må i så fall skyldes at han ikke har funnet grunn til å undersøke alternativene. Hadde han gjort det, hadde han sett at det foreligger igangsatte og planlagte leilighetsprosjekter som til fulle imøtekommer behovet for leiligheter i Færder i mange år fremover.

LES: Stopp Hjemseng Brygge!

Holm mener at politikere som ikke vil at det skal bygges flere leiligheter på tomter som den på Hjemseng "må ha en begrunnelse som duger." Dette er det vel få som er uenig i. Det er ikke bare oss politikere fra MDG som mener at nedbyggingen av strandsonen nå har gått langt nok. Det tror jeg også Holm ville vært enig i dersom han hadde opptrådt som uavhengig forsker fra Norges miljø- og biovitenskapelige fakultet og ikke fremstått som mikrofonstativ for Format Eiendom.

Kommentarer til denne saken