Daglig hører vi om forskjellig klimaproblemer, fra fossile drivstoff til sortering av avfall i lokalmiljøet. Nabo ugleser nabo, og i et lite land på omtrent 5 millioner mennesker, er vi godt i gang med å nå klimamålene mot 2025. Et populært sitat om dagen er; «Å kjøpe elbil fordi andre har fossilbil, er som å sterilisere seg fordi naboen har for mange unger!».

Jeg tenker mer langsiktig og helhetlig om verdensmiljø problem. Kampen vår om klima må bekjempes der synden er størst. Hva hjelper det å kjøre en elbil i nabolaget i Nissedal, om 140 ny-oppsatte fabrikker i Kina uten miljørestriksjoner, spyr ut miljøgiftige gasser.

Det er dårlig med kildesortering i en gedigen verdensdel som Afrika. I land hvor fattigdom er stor, så lider miljøet med forsøpling, dette skjer også spesielt i India og mange asiatiske land. Den effekten med alt arbeidet vi har gjort for å bedre ozonlaget i industriland, blir nå svekket av industrialiseringen, som øker i de ulike utviklingslandene.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Hva om vi hadde flyttet innsatsen i de store rike landene, til å heller bygge oppunder miljøvennlige tiltak, der vi allerede gir u-hjelp. Hva om G8-landene hadde åpnet pengesekken i et større gap, og tatt tak i forsøplingen i for eksempel Afrika. Visste du forresten at alle de slitte dekkene i Norge, som vi i alle år har sendt til Afrika for kjøring i ørken, har blitt brent i Afrika for utvinning av olje? Store depoter med hardgummi og høye mørke røyksøyler i en evig dans mot himmelen.

Kanskje veien å gå er mer politisk, møte den nye dystre industrialiseringen med sanksjoner og politiske samtaler. Legge press på store land som for eksempel Kina og India, for å påvirke deres miljøavtrykk. Hvorfor ikke engasjere FN i større grad? WWF, og Greenpeace? I den rike verden er det lagt et press på miljøbevissthet, men vi bør kanskje begynne å kikke utover landegrensene hvor fattigdommen råder, og sosiale skiller er store? Hvor går U-hjelpen fra Norden? Vi bør la den være mer konkret i et langsiktig mål om miljøbevissthet.

Fortsett å ta vare på ditt lokalmiljø, men du må ikke handle ettersom hvordan de rundt deg gjør det. VI bør fokusere mer på det store bildet, og tørre stille spørsmål.

Vi har bare en klode, og den deler vi!