Så er det et stort spørsmål hvordan vi kunne hatt det i vårt eget land i dag med litt mer eller litt mindre engasjement i krigen mellom Russland og Ukraina.

Det er en stor fare for eskalering av krigen, med bruk av atommissiler fra begge parter, og resultatet av dette kan bli en tredje verdenskrig. Mange vil nok mene at så lenge Vesten yter våpenbistand til Ukraina, vil Ukraina til slutt vinne denne krigen. Jeg er ikke så sikker på det, i og med at ingen av partene vil gå inn i fredsforhandlinger og har tilgang til nye våpen.

Som eksempel viser jeg til konflikten mellom USA og Sovjetunionen i 1960-årene, hvor Khrustsjov og Kennedy raslet med sablene overfor hverandre på grunn av utplassering av atomraketter på Cuba. Det var ingen den gang som trodde på en ny verdenskrig, men i ettertid viste det seg at verden aldri har vært nærmere en ny storkrig. President Kennedys engasjement, de siste minuttenes samtale med Khrustsjov og Tyrkias forsikring om avspenning reddet verden fra en krig som ville berørt de fleste mennesker på kloden. Derfor mener jeg det skal lite til før det virkelig smeller i konflikten mellom russerne og Ukraina, som igjen kan føre til krig mellom stormaktene.

Oppi alt har vi mange problemer i vårt eget land i dag, men det må ikke skygge for at vi må kjempe for freden. Også i denne krigen må partene sette seg ned til fredsforhandlinger og være innstilt på å møte noen av motpartens krav. Før det skjer, står vi nærmere en verdenskrig for hver dag som går.