Som andre kulturarenaer og museer stengte våre museer i midten av mars. Forsvaret har valgt å videreføre stengningen for noen av disse ut året. Hensikten er å videreutvikle våre museer.

Uten fornyelse vil Forsvarets museer bli akterutseilte. Vi mener det nå er nødvendig å satse mer på utvikling av nye formidlingskonsepter, som når målgrupper i alle aldre. Den påtvungne korona-stengningen har gitt fart i arbeidet, og vi vil bruke resten av året til å få på plass løsninger som kan gi publikum en enda bedre opplevelse. Behovet for fornyelse er godt dokumentert gjennom to omfattende utredninger, gjennomført i 2017 og 2019.

Vi er glade for at publikum ønsker å besøke våre museer, og ser fram til å ønske velkommen når vi åpner alle våre museer i januar 2021.