Vi skjønner at det må føres en stram økonomisk politikk for å bremse skyhøy inflasjon og galopperende rente, men å unnskylde politikken dere fører med at det er nødvendig for å beholde arbeidsplasser – det er veldig provoserende for alle oss som jobber innenfor ordningen fritt behandlingsvalg, FBV.

Ved en lite gjennomtenkt og hastig avvikling av FBV, vil ikke bare 500 til 600 behandlingsplasser for sårbare pasienter forsvinne de kommende månedene, da forsvinner 1000 til 1500 arbeidsplasser også! Arbeidsplasser som fylles av mennesker som jobber med hjerte utenfor skjorta, det er idealister som leverer gode forsvarlige helsetjenester på en kostnadseffektiv måte som det offentlige bare kan drømme om! Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at de seriøse private FBV-institusjonene ofte har høyere andel fagfolk og spesialister enn de offentlige.

LES OGSÅ: Vil fjerne fritt behandlingsvalg: Nå haster det å si ifra!

Sårbare grupper

Når det snakkes høyt i alle medier og kanaler om krisetider og utrygghet, så vet vi som jobber med mennesker som har dårlig psykisk helse og rusmiddelutfordringer, at det er disse sårbare gruppene det går hardest utover og som får det enda tøffere og vanskeligere. Flere vil trenge helsehjelp på flere nivåer, og bortfall av behandlingsplasser vil øke presset på en allerede knekjørt fastlegeordning, en kommunehelsetjeneste som er overarbeidet og en boligtjeneste til denne sårbare gruppen som har kollapset for lengst.Det er heller ingen ledig kapasitet i den statlige offentlige spesialisthelsetjenesten som kan kompensere for bortfall av 500 til 600 behandlingsplasser. Så hva er tanken her? Jeg kan ikke få meg til å tro at alle helsepolitikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet stiller seg bak denne uforsvarligheten!

LES OGSÅ: Sier nei til fritt behandlingsvalg – det får FrP til å rase: – En trist dag for alle pasienter

Svaret til Kjerkol er at det heretter skal hete «vår felles helsetjeneste», og ikke «pasientens helsetjeneste». Måten å gjøre det på innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, er tydeligvis å fjerne valgmulighetene til pasientene så raskt som mulig. Det spiller ingen rolle at de i sine egne forarbeider konkluderer med at valgfrihet og mangfold i behandlingstilbudet, er spesielt viktig for sårbare pasienter innenfor rus- og avhengighetsproblematikk.

Statssekretær Bekeng som må svare i Kjerkols plutselige fravær i denne debatten, sier gang etter gang at de ikke er i tvil om at det er riktig å avvikle dagens ordning med fritt behandlingsvalg. Han sier at ordningen har ikke fungert tilfredsstillende og at ventetiden for behandling ikke har gått ned. Dette er ikke riktig, og det er bare å gå inn på helsenorge.no for å få bekreftet det. Deretter sier han at de har en plan uten at han tilsynelatende aner noe om hva denne planen går ut på, og i neste setning skyver han ansvaret over på de regionale helseforetakene og påpeker at de må sørge for et forsvarlig behandlingstilbud til alle som trenger det.

LES OGSÅ: Fordi du fortjener det?

Bruk tid!

Hvor mange ganger må vi presisere følgende til statssekretær Bekeng og helsepolitikerne i regjeringen: Vi har innsett at dere på et eller annet tidspunkt vil avvikle ordningen FBV, men for å ivareta denne sårbare pasientgruppen må ordningen fases ut over mye lengre tid enn hva dere foreslår! For å sikre pasienter og pårørende forsvarlig oppfølging i den tiden det tar for de regionale helseforetakene til å omstille seg til «Vår felles helsetjeneste», må de ideelle FBV-institusjonene i det minste få drive ut eksisterende godkjenningsperiode. Hastverk vil føre til unødvendige tap av liv.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe med ansvar for å gjennomføre en behovsvurdering innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Behovsvurderingen vil ligge til grunn for en kommende anskaffelse av behandlingstilbud fra private virksomheter. I innspillskonferansen med potensielle tilbydere avholdt 26.09.22, bekrefter HSØ at dette vil ta flere år. Ny anbudsrunde vil bli iverksatt våren 2024 og de foretrukne institusjonene vil få avtale med virkning fra 1. januar 2025.

LES OGSÅ: Advarer mot farlig trend i helsevesenet: – Vi kan ikke la lommeboka avgjøre

Så til regjeringen Støre: Her har dere minimumstiden på tidsperspektivet i forhold til utfasingen av FBV. I anstendighetens navn: Si ja til forsvarlig utfasing av ordningen «fritt behandlingsvalg»!