Vi har hjemmekontor, hyttekontor og bykontor, arbeidstidsordninger som har endret seg og tilpasset seg både pandemier og nye teknologiske muligheter.

Færder Venstrevil være med på å forme morgendagens samfunn, det er viktig for oss å være med og fremme forslag til endringer fremfor å niholde på ordninger som var bra for mange år siden, men som nå ikke er virkningsfulle lenger. Flere tar med seg jobben på hytta og tilbringer mer tid i «hjem nummer 2».

Det er ikke holdepunkter for at boplikt tiltrekker seg barnefamilier, det vi imidlertid vet er at det er like dyrt å bygge hus i den delen av kommunen med boplikt som i delen uten. Hvor ville du da gjort din største investering noensinne?

LES OGSÅ: Carl-Erik bor sjønært i Langvika og har tvilt seg til boplikt-nei: – Samme om det er lys i hus eller hytter, bare det er lys

Økte boligpriser?

Det er flere argumenter for å videreføre boplikten:

* Prisene kan gå opp (8-13 prosent enkelte områder i Risør), det blir dyrt for de unge å etablere seg på Tjøme, de dyre boligene blir enda dyrere.

* Færder får ikke skatteinntekter fra de som har sekundærbolig.

* De som bare bor her deler av året engasjerer seg ikke i det frivillige liv i lag og foreninger.

Og det er gode argumenter MOT boplikt:

* Svært mange smutthull gjør at det allikevel selges boliger til bruk som sekundærbolig.

* Arv gjør trolig at en del boliger ikke omsettes eller settes i stand og brukes.

* Prisene går trolig noe opp, litt dyrere å kjøpe i enkelte områder.

* Slipper heftelser på eiendommen din og lettere å omsette for en mer «fair» pris.

* Bidrar til at man tør å bygge og investere.

* Vi får per i dag ikke skatteinntekter fra dem med sekundærboliger, men vi får mer handel i butikker, restauranter og ved kjøp av varer fra håndverkere.

* Bopliktkommuner har færre bebodde primærboliger.

* Vi får en yngre befolkning.

LES OGSÅ: Bill.mrk. «Ingen boplikt «

Barnetallet stuper

I de årene vi har testet boplikt på Tjøme har vi sett en svært liten befolkningsøkning, særlig i gruppen 20–39 år, barnetallet stuper i søndre del av kommunen og vi sliter med rekruttering av nødvendig kompetanse som sykepleiere og lærere i hele regionen. Vi har en enorm eldrebølge i sikte, og mange har en lang reisevei til jobb.

Dette betyr at vi må våge å tenke nytt, og vi tror ikke at svaret er fortsatt boplikt. Vi må jobbe for å bli et attraktivt sted å bo og vi politikere må jobbe tett inn mot våre sentralpolitikere for å få fortgang i endring av skatteordningen slik at sekundærkommunene også får sin del.

LES OGSÅ: Høyre åpner for å fjerne boplikten på Nøtterøy og Tjøme. Det avhenger av én ting

Har snudd

I Færder Venstre har vi gått fra å si ja til boplikt til å si NEI i 2023, det er ingen hovedsak for oss, men har forståelse for at det er en sak som engasjerer. Det er imidlertid viktig for oss å gi like rettigheter og muligheter i hele kommunen.

Det skal være lønnsomt å investere i bolig uansett hvor i kommunen du velger å bosette deg, du skal vite at den investeringen du gjør står seg. Det er viktig for oss at lokalt næringsliv blomstrer, at husene benyttes, at deltidsbeboere inkluderes i lag og foreninger og at det blir liv i hele kommunen hele året.