Tirsdagens møter mellom Get og Telia førte ikke til noen løsning. Dermed må nær 500.000 Get-kunder klare seg uten TV 2-kanaler en stund til.

Get-kunder er nå inne i sin tiende dag uten tilgang til TV2s kanaler etter at partene så langt ikke har klart å bli enige. Tirsdag var det nye samtaler uten at det førte fram til en løsning, skriver Kampanje.

Etter det nettstedet kjenner til, forsøker partene å bli enige om en kortsiktig eller midlertidig løsning, men har ikke klart å enes om lengden. Denne avtalen er ment å være en utvidet forhandlingsperiode, før man kommer fram til en langsiktig løsning.

TV2 har foreslått seks måneder, men Telia ønsker mer tid ettersom avstanden mellom partene er stor.

– Ved en kort forlengelse, risikerer kundene våre at en ny konflikt kan oppstå om kort tid, og det er ingen tjent med. En noe lengre periode bør kunne gi begge parter ro til å komme fram til en god og fremtidsrettet avtale ved neste korsvei, uten at kundene blir skadelidende i mellomtiden, sier kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde.

Det er uklart hvor stor avstanden nå er mellom partene, men ifølge Kampanje skal TV2 ha krevd rundt 100 millioner kroner mer i året fra Get, mens TV-distributøren skal ha svart med å tilby rundt 100 millioner kroner mindre.