I Tønsberg kommunes budsjett for 2022 styrket Arbeiderpartiet, KrF, MDG og Sp kulturskolen, og resultatet ble at 104 flere barn fikk oppleve mestring gjennom økt kulturskoletilbud. Det skrev vi et leserinnlegg om i 2022. I det innlegget avsluttet vi med at vi skulle fortsette å styrke kulturskolen. Og vi holder hva vi lover.

I Tønsberg kommunes budsjett for 2023 gjorde vi nye grep for å styrke kulturskolen:

* Vi økte ikke egenbetalingen og instrumentleien, tilsvarende kr 125.000.

* Vi økte tilbudet, tilsvarende kr 750.000.

LES OGSÅ: Friske penger til å øke lærertettheten: – I forhold til hvordan situasjonen var for noen år siden, er vi veldig mye nærmere

Skaper mestring

Kulturskolen er en viktig arena for utvikling av barns og unges ferdigheter innen musikk, teater, kunst og mye mer. Det gir barn og unge muligheter til å finne andre arenaer å mestre på. Finne frem til egenskaper og ferdigheter de kanskje ikke visste de hadde. Kanskje kan eleven med dårlig norskkarakter likevel vise at han mestrer å lære seg manus, bygge en karakter og levere tekstlinje på tekstlinje på scenen. For interesse er alt.

Vi har en tendens til å fokusere på hvor store utfordringer samfunnet står overfor. At glasset er halvtomt. Og vi gyver på for å finne hvordan vi skal reparere og fikse, styrke beredskapen. Likevel vet vi egentlig at det er forebygging som må til. Vi må ha nok tid, plass og folk til å skape gode arenaer for mestring og for glede. For forebygging lønner seg på alle områder.

LES OGSÅ: Nå kan vi miste lokale helsetilbud

Kulturskolen er en viktig kommunal tjeneste, og vi vil at unge i Tønsberg skal få mulighet til å mestre på deres arena – det er god forebygging!