Forurensing på Kilen: – Overvåker situasjonen fortløpende

Både i dag og i går har representanter fra Tønsberg kommune, deres miljørådgiver fra Asplan Viak, Fylkesmannen og VIB vært på befaring på Kilen for å følge situasjonen tett. Begge dager har en sugebil sugd kulpen og en kum tom for vann med noe forurensing.

Både i dag og i går har representanter fra Tønsberg kommune, deres miljørådgiver fra Asplan Viak, Fylkesmannen og VIB vært på befaring på Kilen for å følge situasjonen tett. Begge dager har en sugebil sugd kulpen og en kum tom for vann med noe forurensing. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Årsaken er fortsatt ikke funnet.

DEL

Nylig ble det oppdaget nye utslipp på Kilen i Tønsberg. Flere instanser følger situasjonen tett og både i dag og i går har representanter fra Tønsberg kommune, deres miljørådgiver fra Asplan Viak, Fylkesmannen og Vestfold interkommunale brannvesen vært på befaring for å få oversikt og prøve å finne svar.

«Begge dager har en sugebil sugd kulpen og en kum tom for vann med noe forurensing. Deretter kjørt dette til egnet deponi. Den eksakte kilden er ikke funnet. I vannprøvene er det så langt funnet høye konsentrasjoner av jern, men man avventer ytterligere prøvesvar. Det er også tatt nye vannprøver», skriver Vestfold interkommunale brannvesen på sin Facebook-side.

– Ved at vi jevnlig suger opp vannet og fortsatt har lense i kulpen samt ved utløpet av en grøft fra kulpen som går ut i Vellebekken er forurensningen avgrenset. Vi har dermed situasjonen under kontroll, sier varabrannsjef Einar Flogeland.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Onsdag var kulpen rødbrun, alt vannet ble da som i dag sugd opp og flere kubikk ble kjørt bort til egnet deponi.

Onsdag var kulpen rødbrun, alt vannet ble da som i dag sugd opp og flere kubikk ble kjørt bort til egnet deponi. Foto:

Nulltoleranse

Forurensningen er konsentrert til et område i sivbeltet på østsiden av Kilen. En kulp med overflate på omkring fem kvadratmeter og en 30 meter lang gjengrodd grøft ut som munner ut i Vellebekken

På brannvesenets Facebook-side sier naturforvalter Lene Berge hos Fylkesmannen i Vestfold at de har nulltoleranse for utslipp av akutt forurensning til Presterødkilen naturreservat.– Det er ikke observert forurensning i vannspeilet. Situasjonen blir likevel overvåket fortløpende, slik at ytterligere tiltak kan iverksettes dersom dette blir nødvendig. Fordi brannvesenet og kommunen har klart å begrense utbredelsen av utslippet, har virkningen på dyrelivet antakelig blitt begrenset, forteller Lene Berge.

Fant død fugl

Det er funnet én død fugl. En vannrikse ble funnet død i kulpen onsdag.– Vi må presisere at vi ikke kan bekrefte at den er død som følge av utslippet, det kan også være helt vilkårlig. Fuglen er merket og lagt i fryser slik at den om nødvendig kan obduseres på et senere tidspunkt, sier naturforvalter Lene Berge.

Viktig område for trekkfugler

Dette er andre gang på ganske kort tid at det oppdages forurensing på Kilen. 1. august at det ble oppdaget utslipp av et oljeprodukt i Vellebekken og i våtmarksområdet i Presterødkilen. Utslippet stammet fra bilfirmaet Bertel O. Steen.

Presterødkilen er et svært viktig område for trekkfuglene. Her finner en rekke våtmarksfugler mat og hvile. Høsttrekket er nå over, og mengden fugl i reservatet er mye mindre enn tidligere i høst. Presterødkilen har internasjonal verdi, og er gitt en særskilt beskyttelse gjennom Ramsar-konvensjonen om vern av våtmark.

Artikkeltags