Fossum mener det er begått flere saksbehandlingsfeil i Hjemseng-saken

Richard Fossum lister opp fire punkter hvor han mener det er begått feil i saksbehandlingen.