– Det er fortsatt oppført mitt mobilnummer som kommuneoverlege for Tønsberg inne på Helseadresser.no, sier samfunns- og allmennmedisiner under spesialisering i ernæringsmedisin, Frank Thrana.

Thrana var kommuneoverlege i Tønsberg under svineinfluensa-pandemien fra 2009 til 2010.

– I dag har jeg fått over ti telefoner, i en situasjon der jeg ikke lenger har beredskap, sier Thrana.

Kontaktes av fastleger og privatpersoner

Fastleger med henvendelser eller virksomheter som lurer på om de skal stenge ned i en periode videresender han til dagens kommuneoverlege, mens for ytterligere enkelthenvendelser gir han nummeret til sentralbordet eller legevakt.

– Kommunen har prøvd å få endret infoen på siden, men det har vist seg å være vanskelig å endre denne opplysningen, som kommer opp øverst når man googler «kommuneoverlege Tønsberg».

Henvendelser som prøvesvar som ikke har kommet, fastleger som ringer med spørsmål eller virksomheter som lurer på om de bør stenge ned, er noen av henvendelsene Thrana har fått de siste dagene.

– Det kan jo være hasteinformasjon som gjelder enkelte som er tatt prøver av, eller der de må vurdere stenging, sier han og legger til at det kan være skummelt at han får telefonene dersom det virkelig haster.

Kan likne tidligere epidemier

Det er kommuneoverlegen som bestemmer hva som skal gjøres av tiltak når det gjelder avlysning arrangementer, innførsel av karantene og andre forhold knyttet til korona-viruset.

Thrana forteller at han trekker paralleller til svineinfluensa-pandemien for ti år siden.

– Sammenliknet med 2009 var det enkelttilfeller i starten, før det ble en epidemi. Da var det først risikogruppen man skulle beskytte slik som nå, men senere viste det seg at den rammet litt forskjellige, også friske under 30 år. Foreløpig er det kun eldre og kronisk syke som har blitt innlagt på sykehus i Norge, som man ser i Italia.

Han ser også bekymringsfullt på sykehusenes kapasitet.

– Bekymringen min er eventuelt kapasiteten på sykehuset, dersom tilstandene blir som i Italia.

– Ta smittevernsråd alvorlig og respekter karantene

Han anbefaler folk å fortsette å følge smittevernsrådene som gis fra kommunen og sentrale helsemyndigheter.

– Mange lurer kanskje på om det er nødvendige tiltak som blir satt i gang. Selv anbefaler jeg at man skal ta smittevern-råd som gis fra kommunen alvorlig og respektere karantene. Det kan smitte uten at man har symptomer, og det er jo et nytt virus man ikke har erfaring med hvordan smitter videre. Man vet fra tidligere epidemier at det kan bli verre.

Thrana trekker også inn spesialiseringen sin i ernæringsmedisin som tips til hvordan man kan gjøre immunsystemet sterkere.

– Et sunt og variert kosthold, gir et sunt og robust immunsystem. Det er ekstra viktig nå. Middelhavsdietten med tilstrekkelig olivenolje, omega-3 og D-vitamin er et godt eksempel, noe som også støttes av Helsedirektoratet, sier han.

Selv om Thrana ikke lenger jobber som kommuneoverlege, ønsker han å rose dagens innsats.

– Jeg vil gi ros til kommunen og legevakten for arbeidet de har gjort til nå. Jeg mener det har vært en fornuftig håndtering av situasjonen, sier han.

Informasjon legges ut onsdag

Dersom du søker etter «kommuneoverlege» på Tønsberg Kommunes nettsider, kommer ikke navnet til dagens kommuneoverlege opp. Det er i dag kommuneoverlege Sigmund Skei som har ansvaret for å svare på henvendelser vedrørende viruset.

– Når det gjelder Helseadresser.no er den siden lagt ned. Vi anbefaler å søke andre steder, eksempelvis Helsenorge.no, sier Birgitte Tørnby, kommunalsjef for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte.

På Helsenorge.no kommer verken Frank Thrana eller Sigmund Skei opp.

– Vi kommer til å legge ut telefonnummeret til kommuneoverlege Skei under informasjonen om covid-19 i løpet av morgendagen, for å gjøre det mer tilgjengelig, sier Tørnby.

Hun opplyser også om at telefonnummeret 116117 er til for dem som tror de har covid-19 og ikke får tak i fastlegen sin.

Øvrige spørsmål om korona-viruset kan i følge Helse-Norge fås gjennom informasjonstelefonen for publikum på 815 55 015.