Det er flere grunner til at dette restaureringsprosjektet er viktig for byen. Hovedbygningen antas å være fra ca. 1770 og har vært fredet i snart 100 år. Sammen med Kossegården i Nordbyen og Kockegården i Tollbodgaten er Føynegården eller Foynegården den viktigste bevarte 1700-tallsbygningen i Tønsberg. Som en gammel redergård med bakhave og sjøboder bevart, er den et unikt kulturminne og den siste i sitt slag langs sjøfronten i Tønsberg, der man helt opp til 1900-tallet fant flere slike eiendommer.

Historisk betydning har gården selvfølgelig også gjennom sin tilknytning til Svend Foyn. Selfangst- og hvalfangstpioneren kom til verden her i 1809, og ble formet for livet av sin oppvekst i denne gården, en oppvekst preget av inderlig kristentro, nøysomhet og hardt arbeid. Svend Foyn kan ikke forstås uten å kjenne hans barndom, og ikke noe sted kommer man denne merkelige skikkelsen så nær innpå livet som her.

LES OGSÅ: Nå blir Svend Foyns fødehjem pakket inn: – Jobben kan ta flere år

Sett med vår tids øyne er Svend Foyn ingen uproblematisk helt. Som den moderne hvalfangstens far må han ta sin del av skylden for at flere hvalarter i løpet av et århundre ble desimert, noen til randen av utryddelse. Han kjørte folkene sine hardt, ofte for dårlig betaling. Samtidig kunne han være raus overfor formål han selv brant for, testamenterte hele sin formue til misjon og etterlot seg både arbeiderboliger og bedehus i Tønsberg. I en by der både gründerskapet og interessen for fortiden har fått et oppsving i de senere årene er Svend Foyn en person mange fortsatt beundrer, vil vite mer om, ja til og med vil identifisere seg med.

Svend Foyn kjempet også forgjeves for å bevare Mariakirken ved Torvet, den siste gjenværende av Tønsbergs syv middelalderkirker, som byens folkevalgte fikk revet i 1864. Som kanskje den første mente han det var viktig å bevare noe av det som sto igjen av det gamle Tønsberg, men mer enn et århundre senere ble gaten der han vokste opp rasert for å bli en effektiv gjennomfartsvei for biler. Nå har Arkitekturopprøret for lengst fått sin avlegger i Tønsberg, og nybygget som reiser seg tvers over gaten, i nr. 19, er blitt deres fremste skyteskive Knapt noe sted er kontrasten mellom gammelt og nytt så synlig som akkurat her.

Mye nytt skal nok komme langs Nedre Langgate også i årene som kommer, men Ronny Bjune & co. har gjennom utviklingen av nr. 18 vist at også gammel bebyggelse og tradisjonsbevisste nybygg kan fornye og styrke Tønsberg. Selv om Svend Foyn neppe ville likt at haven hans i dag er sted for både rockekonserter og ølservering.