Gå til sidens hovedinnhold

Frihet til å velge i Tønsberg?

Frihet til å velge det som er best for deg er det som er viktig for Frp – at akkurat du kan få den tjenesten du trenger og som du er fornøyd med. Ikke om det er en kommunal- eller en privat tjenesteleverandør.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg vil du skal vite at det nettopp har vært to viktige saker for frihet til å velge oppe til politisk behandling:

«Ny grunnskole etter friskoleloven - Skagerak International School Tønsberg AS» og «Praktisk bistand, daglige gjøremål (hjemmehjelp) – organisering av tjenesten»

Disse to sakene vil kunne berøre mange av dere som ønsker et ekstra skoletilbud i Tønsberg eller du som ønsker å kunne velge frihet i eldreomsorgen. Jeg kommer tilbake til hvordan dette gikk i Utvalg for oppvekst og opplæring (UOO) og Utvalg for mestring, helse og velferd (UMHV).

For Tønsberg FrP er det viktigere at helse, eldreomsorg og skole skal ha høy kvalitet, enn at alt skal være kommunalt eller offentlig drevet. Det viktigste for Frp er at tilbudet er godt for deg som trenger og ønsker det, ikke hvem som gir det.

Eldreomsorg

Du som pasient er den viktigste part i helsetjenester som det offentlige betaler. Derfor er det viktig med gode, kommunale tilbud – men også viktig med private tilbydere. En blanding av private- og offentlige tjenester vil gi deg som bruker frihet til å velge de beste tjenestene akkurat du ønsker. Dette vil gi en naturlig konkurranse om å skape gode og varierte tjenester, rom for forbedringer, kreativitet og nytenkning. Alle skal få tilrettelagte tjenester og den hjelpen de har behov for. Brukerundersøkelser viser at brukere er godt fornøyd med både private og kommunale tjenester – da er det viktig å beholde den ordningen vi har hatt hittil.

Skoletilbud

For vår kommende generasjon er det viktig å kunne tilby et variert og spennende skoletilbud slik at barn og unge kan få den kunnskap og kompetanse de ønsker for et framtidig yrke. FrP er en forkjemper for friskoler. Vi ønsker dette som en del av vårt lokale utdanningstilbud for å kunne gi trivsel og kunnskapsformidling i et bredt og sammensatt tilbud. Noen friskoler kan ha spesialtilbud innenfor enkelte fagområder som idrett og engelsk, mens andre er tilpasset enkeltelevenes forutsetninger, praktisk så vel som teoretisk.

I et demokrati er det flertallet som bestemmer. Flertallet i den «politiske verden» i Tønsberg består i dag av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti. Står alle disse partiene samlet vil de få flertall for sakene som skal opp i både utvalgene og i kommunestyret. Det er ingen «bombe» at Ap kun ønsker offentlige tjenester.

Frihet til å velge

De 2 sakene for å beholde frihet til å velge: «Ny grunnskole etter friskoleloven – Skagerak International School Tønsberg AS» og «Praktisk bistand, daglige gjøremål (hjemmehjelp) – organisering av tjenesten» ble begge nedstemt i sine respektive utvalg. Flertallet som Ap har dannet med Sp, MDG og KrF fikk flertall for å ikke gi tillatelse til en ny friskole og til ikke å gi private hjemmetjenester. Frp kjempet for en ny friskole. Frp kjempet for organisering slik hjemmetjenesten er i dag – valg mellom kommunale tjenester eller private tjenester. Men altså – ingen av disse sakene fikk flertall i utvalgene.

Fremskrittspartiet vil ha en varm og verdig eldreomsorg der den enkelte selv har frihet til å bestemme over eget liv. Fremskrittspartiet vil gi alle som ønsker det muligheten til å velge mellom offentlige- og private tilbydere.

Jeg synes bare det er trist at denne friheten til å velge nå tas fra våre innbyggere.

Kommentarer til denne saken