Vestfold fylkeskommune skal ikke bli en hindring for næringsutvikling, hvis FrP får det som vi vil. Næringslivet er en viktig faktor for samfunnsutvikling og vekst.

Kommunen har en sentral rolle i å tilrettelegge for næringslivet. Bedriftene må ha tilgang på nødvendige tomtearealer, kompetanse og ikke minst tilrettelagt infrastruktur. Kommunene kan bidra til å skape nettverk og samarbeid mellom bedrifter, noe som ofte kan føre til økt innovasjon og vekst. Bedrifter må være konkurransedyktige, og for å oppnå dette må de til enhver tid kunne tilby nye og innovative løsninger. Det er derfor avgjørende at kommunene legger til rette for næringsutvikling, slik at bedrifter kan vokse og utvikle seg.

LES OGSÅ: Nå må vi gå fra nei-kommune til ja-kommune

Kan ødelegge

Fylkeskommunen kan dessverre noen ganger hindre næringsutvikling i kommunene. Dette kan skyldes at fylkeskommunen har en annen agenda enn kommunen, eller at det er manglende samarbeid og kommunikasjon mellom kommunen og fylkeskommunen. For eksempel kan det være at fylkeskommunen har restriktive reguleringsplaner som hindrer utvikling av næringslivet i enkelte områder. Dette kan føre til at bedrifter velger å etablere seg i andre fylker, og dermed går muligheter for utvikling og arbeidsplasser tapt.

FrP mener at all den tid vi har fylkeskommunen, som helt ærlig like gjerne kunne vært lagt ned i våre øyne, må fylkeskommunen være en støtte for kommunene, ikke en byrde. Fylkeskommunale innsigelser på kommunenes tilrettelegging for næringslivet er ofte en overkommunal byrde som viser manglende tillit til kommunene som beslutningsmyndighet. Det må det bli en slutt på.

LES OGSÅ: Vil ha forskningspark på Kaldnes Vest

Viktig med enighet

For å sikre en effektiv og bærekraftig næringsutvikling er det viktig at kommunene og fylkeskommunen samarbeider og har en felles agenda. Kommunene må kommunisere sine ønsker og behov klart og tydelig, samtidig som fylkeskommunen må ha en åpen og imøtekommende holdning til kommunene.

Fremskrittspartiet vil sikre arbeidsplasser og økonomisk vekst i Vestfold fylke.