(Siste)

Lørdag oppheves det landsdekkende bålforbudet, som går fra 15.april til 15.september.

Etter en varm og tørr sommer, med totalforbud mot åpen ild i store deler av landet, er det nok mange som ser fram imot høstkvelder foran bålet.

Men selv om forbudet er opphevet, bør folk være forsiktige og ta hensyn til lokale forhold, understreker Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

– Det er viktig å huske at selv om det generelle forbudet nå er opphevet, så bør du alltid forsikre deg om at det er trygt å tenne bål der du er, sier Meland.

Hennes beste tips er: Bruk hodet og husk regelen om sporløs ferdsel. Skal du tenne bål, så bruk en bålplass som allerede eksisterer i stedet for å lage en ny, og husk å ikke gjøre skade på friske trær og planter. Da er det bedre å ha med ved hjemmefra i sekken.

Finnes det ikke en eksisterende bålplass, så bør du velge et brannsikkert underlag. Sjekk alltid om det er tørt i naturen rundt deg, og tenk over vindforholdene. Er det en vannkilde i nærheten, bør du holde deg nær denne, råder Norsk Friluftsliv – paraplyorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner.

Siri Meland oppfordrer alle til å komme seg ut og nyte naturen i høst.

– Vi ønsker at alle skal nyte høsten ute, og at så mange som mulig skal oppleve gledene ved å kose seg rundt et bål. Det å samles rundt et bål er en verdifull del av kulturen vår og en viktig del av allemannsretten, avslutter Meland. (ANB)

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen, skal bålet være helt slokket. (Kilde: DSB)