Hvem skal bestemme om du kan bygge på din egen tomt? Hvem skal avgjøre hvordan arealer i kommunen skal disponeres? Dette er spørsmål som vil få ulike svar i forskjellige politiske partier. Viljen til å overstyre lokale beslutninger er stor i Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne.

For Fremskrittspartiet i Vestfold og Telemark er det godt å lese den politiske regjeringsplattformen fra Granavolden som slår fast at lokale politiske beslutninger skal være førende, Dette så langt de ikke strider med viktige nasjonale politiske føringer.

Jeg må tilstå at jeg er luta lei av å lese om saker i avisene om unge mennesker som får ja til å bygge på uproduktiv mark av kommunen, men blir overstyrt av Fylkesmannen som sier Nei. Etter mitt syn handler dette om tilflytting og bosetting hvor de folkevalgte sier JA etter å ha utøvd sitt politiske skjønn. Dette handler ikke om nasjonale viktige interesser som fylkesmannen skal legge seg bort i!

Vestfold og Telemark Fremskrittsparti mener at fylkesplaner som skal vedtas i det nye fylkestinget skal være rådgivende og ikke brukes som grunnlag for innsigelser fra regionale myndigheter. Det er kommunene sitt syn på utviklingen av egen kommune som må være førende i arealpolitikken.

Andre politiske partier på sosialistisk side har ikke denne respekten for lokaldemokratiet og er mer enn villig til å overprøve kommunestyret. Den rødgrønne regjeringen hadde ikke spesielt mye å skryte av i forhold til avgjørelser av innsigelser i regjeringen.

Regjeringen Solberg har siden tiltredelsen kun tatt innsigelsen mot kommunens vedtak til følge i 20 % av sakene

Regjeringen Stoltenberg med Ap, Sv og Sp i posisjon støttet innsigelser mot kommunen i 58% av sakene.

Disse tallene forteller at det er stor forskjell i holdninger til kommunalt selvstyre blant de politiske partiene. Støtter du at byråkrater skal overprøve lovlig fattede politiske vedtak i kommunene kan du trygt stemme på de røde partiene og Senterpartiet.

Synes du derimot at et velfungerende demokrati også innebærer at kommunale beslutninger faktisk blir respektert av fylkesmann, fylkeskommunen og andre med innsigelsesrett, såfremt det ikke er viktige nasjonale interesser som blir berørt, da bør du gi din stemme til Fremskrittspartiet.