Den rødgrønne regjeringen med Senterpartiet i kommunalminister stolen flyttet ut eller nyetablerte bare 240 arbeidsplasser utenfor Oslo i perioden 2009-2013.
I perioden 2005-2009 ble det flyttet ut og nyetablert om lag 1127 statlige arbeids¬plasser utenfor Oslo. Av dette var 810 flyttinger innenfor Oslos arbeidsmarkeds¬region. Det vil si at med kommunalminister Åslaug Haga, Magnhild Meltveit Kleppa og Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet, var netto utflytting bare usle 557 arbeidsplasser over 8 år!

Men hva er så resultatene til dagens regjering kan du spørre?
Det er nå vedtatt flytting av, inklusive vegdirektoratet sin fra Oslo utflytting omlag 1172 arbeidsplasser!
Jeg synes resultatene taler for seg selv i forhold til et parti som på innpust og utpust forteller en klagesang om hvor dårlig det står til med det meste i landet. Vi ser og hører Senterpartitoppene snakke om sentralisering og klage på statlige lokaliseringer.

Desentralisering av makt og myndighet er faktisk god distriktspolitikk og FrP sin politikk er bedre enn Senterpartiet sin når man måler resultatene, ikke retorikken.
Vestfold og Telemark har sett resultater av en aktiv utflyttingspolitikk fra FrP, Høyre, KrF og Venstre.

Valgdirektoratet lokalisert i Tønsberg med 28 arbeidsplasser er flyttet ut fra Oslo. Seksjon for trafikant-/kjøretøy i Statens vegvesen med 5 arbeidsplasser er nyetablert i Tønsberg. KD – sekretariat for FUG og FUB (foreldreutvalg skole og barnehage) er utflyttet til Bø i Telemark med 10 arbeidsplasser. Det er utført omorganisering av forbrukerområdet med utflytting av 9 arbeidsplasser til Skien. Sist men ikke minst er det utflyttet 35 arbeidsplasser ved å etablere Hovedkontor for Forbrukertilsynet til Skien.

For Vestfold og Telemark FrP er det viktig å lokalisere nye, offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene. Ny statlig virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor Oslo. Det vil legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele Norge.