Et eget utvalg i FrP har arbeidet med det de kaller en ‘ny asylmodell’ for Norge. Stopp i asyl til Norge, sterk reduksjon i antall kvoteflyktninger og etablering av norske asylmottak i andre land er blant forslagene. Velkjente FrP-standpunkter, med andre ord.

Denne gang kommer imidlertid et forslag man skulle tenke seg at vi mottok med jubel: En stor del av kvoteflyktningene Norge tar imot, skal være forfulgte kristne, foreslår FrP-utvalget.

LES OGSÅ: Anders vil gjøre Færder til et skatteparadis: – Må tiltrekke oss rikingene

"Vi vil ta imot et begrenset antall kvoteflyktninger," sier FrP-nestleder Sylvi Listhaug. "Men da ønsker vi å prioritere kristne som blir forfulgt. De har det veldig vanskelig, de er mange, og vi ønsker å gå foran og ta et spesielt ansvar for å hjelpe dem," sier hun.

Dette er jo godt nytt for alle som er dypt engasjert i situasjonen for kristne som forfølges for sin tro verden over. Deres situasjon har blitt dramatisk forverret de siste årene, og det er hjerteskjærende beretninger vi hører om kristne på flukt for å unngå å bli trakassert, forfulgt eller til og med drept fordi de er kristne. Det er prisverdig at FrP tør ta tak i dette.

LES OGSÅ: Her jubler barn og foreldre for at skolen endelig skal pusses opp. Nå har politikerne fått kalde føtter.

Bare kristne?

Og samtidig skurrer noe her: Først og fremst gi asyl til kristne? Er det bare kristne som forfølges for sin tro? Hva med yezidifolket i Irak og landene rundt som ble ofre for folkemord fra IS’ side, og der mange ennå er på flukt? Eller uighurene i Kina, en sterkt forfulgt muslimsk gruppe der mange havner i konsentrasjonsleir eller er på flukt på grunn av sin tro?

For ikke å snakke om rohingyaene i Myanmar, som drepes og terroriseres av myndighetene på grunn av sin tro og etnisitet. For bare å nevne noen. Skal disse få høre på grensa til Norge at "dumt du ikke er en forfulgt kristen; det er de vi har gjort plass til?"

LES OGSÅ: Færder ble bedt om å ta imot 11 flyktninger – vil ta imot 20

Svaret på dette er egentlig enkelt: I møte med mennesker i dyp nød, må vi som enkeltmennesker og samfunn gjøre det vi kan for å hjelpe alle, uansett hva den nødlidende tror på. Punktum. Dette er ikke bare et dypt kristelig prinsipp, det er grunnleggende human og allmenmenneskelig tenkning.

At det ved noen anledninger kan være enkeltstående grupper kristne på flukt som krever ekstra tiltak og beskyttelse, er en helt annen sak. Det kan være tilfelle med muslimske eller andre religiøse minoriteter også iblant. Men vi lager ikke regler ut fra unntak.

LES OGSÅ: Morten har vært på sitt livs mest meningsfylte arbeidsoppdrag. Nå sitter han i karantene: – Det er håp og det må vi aldri miste

Hjelp til alle utsatte

Dette må da gode FrP-ere se like klart; de er ikke tilbakestående. Så hva kan ligge bak forslaget? "Jeg forventer full støtte fra KrF i denne saken," sier Listhaug. Og håper nok forslaget i hvert fall faller i smak hos fotfolket i KrF.

KrFs svar er enkelt: Vi vil vise nestekjærlighet til alle utsatte og forfulgte uten å prioritere enkelte grupper, sier innvandringspolitisk talsmann i KrF, Per Kvinlaug. KrF i Færder deler det synet.

LES OGSÅ: Sunniva (20) leder 3.000 frivillige: – For å få til store, bærekraftige endringer må vi være mange

At det nærmer seg valgtider, gir seg mange utslag, og mer vil det bli. At FrP er på jakt etter kristne velgere, er en gammel øvelse der i gården. Men kristenomsorgen kan fort bli litt hul. Under Granavolden-forhandlingene sto f.eks. KrF helt alene om å løfte fram konvertitters rettsvern; de er virkelig en utsatt gruppe. Hvor var FrP da?

LES OGSÅ: Når en flyktningleir brenner, kan man ikke sitte mett og varm ved sitt skrivebord og diskutere kvoter

Det samme ser vi på våre hjemlige trakter: Nylig vedtok kommunestyret i Færder å ta imot inntil 20 flyktninger i familie og fem mindreårige flyktninger fra Morialeiren på Lesvos etter anmodning fra IMDI. Mot FrPs stemmer.

Ikke rart vi kjenner en nagende tvil på den nye kristenomsorgen i FrP.