Færder Frp bryter med Høyre: – Borgheim syd dannet grunnlaget for vårt standpunkt

Partiet ønsker ikke lenger å definere seg som en del av den politiske posisjonen i Færder kommune.