Frykter hall-mangel om politikerne sier nei til kommunal garanti for nye Flinthallen

– Hvis politikerne i idrettsutvalget sier nei til å gi oss kommunal garanti, er frykten at 500–600 barn og unge i Slagen står uten en idrettshall på nyåret.