I gartneriene selges plantegift som om det skulle være et helt nødvendig hageredskap. Det kalles selvfølgelig ikke gift, det kalles plantevernmidler. Det vanligste middelet heter Roundup, og det viktigste virkestoffet i Roundup er glyfosat. I reklamen får en inntrykk av at dette er et greit og ufarlig middel som vil løse problemet med ugras, altså ta livet av de plantene vi ikke vil ha i plenen.

Men dessverre er det slik at glyfosat er giftig. Det er giftig for den som kommer i kontakt med det når det brukes, det er giftig for barn som seinere leker i hagen, og det er giftig for insekter, dyr og fugler. Det du kanskje trodde var en enkel løsning på noe du syntes var et stort problem, kan føre til at det en dag blir helt stille i hagen og i naturen rundt deg.

Glyfosat og kreft

Og du selv eller noen du er glad i kan bli syk. Sykdommen er en kreftform som kalles non-Hodgins lymfom. Den kanskje viktigste rettsaken mot produsenten ble ført av den amerikanske gartneren Dewayne Johnson som var svært syk av kreft og brukte sine siste krefter på å advare mot farene ved å bruke Roundup. Han ble tilkjent 289 millioner amerikanske dollar i erstatning, penger som han selv ville få liten glede av. Men han var glad for at han har advart andre.

 

Mattilsynet i tornerosesøvn

I Norge er Mattilsynet helt rolig. De stoler fullt og helt på produsenten som i 1996 skrev at Roundup var like lite skadelig som bordsalt, at det var miljøvennlig, slett ikke giftig, og dermed ikke skadelig for fugler, dyr og insekter. Reklamen ble dømt som villedende av retten i staten New York, og måtte trekkes tilbake.

Men Mattilsynet skriver på sin hjemmeside: «Glyfosat er undersøkt mht. mulighet for å gi genskader, kreft, reproduksjonsskader og skader på nervesystemet, men ingen alvorlige effekter ble funnet.»

Forbud og tvil

I 2017 godkjente EU Roundup for fem nye år. Atten medlemsland stemte for, mens ni land – Belgia, Hellas, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Luxembourg, Malta og Østerrike – stemte mot. Portugal var avholdende.

I 2019 ble Roundup 360 forbudt i Frankrike.

Sporene skremmer

På 1940-tallet var begeistringen for DDT grenseløs i USA. Myndighetene støttet produsentene av giften fullt ut og laget reklamefilmer der barn som spiste skolematen sin ble sprayet. De spiste altså i en sky av DDT. Det tok dessverre lang tid før en skjønte at myndigheter og vitenskapsfolk hadde latt seg bruke av produsenten. Og så kom forbudene, i Norge ble DDT forbudt i 1970. Men det var ett unntak: granplanter ble dyppet i DDT før de ble sendt ut til brukerne og plantet. Denne bruken ble forbudt i 1989.

Lytt til fornuften!

Kanskje du er i tvil om spesialisten som uttaler seg er kjøpt og betalt? For kanskje er det bare jobben hans eller hennes å fronte en arbeidsgiver som har bestemt seg for at produktet ikke er skadelig, uansett om det er mye som tyder på det motsatte. Du må lytte til din egen fornuft!

Ikke la lettvinte pratmakere og omtrentlige reklametekster ta avgjørelsen for deg. Det er ditt liv!

Men hva gjør vi med rosene da?

Ja, for vi vil jo ikke at bladlusene skal spise opp rosene! Du gjør følgende: I et litermål heller du to desiliter grønsåpe, og fyller på med vann. Blandingen fyller du i en sprayflaske og sprayer på knoppene. Dersom de er angrepet må du åpne dem, så blandingen kommer til. Og dette kan du bruke helt uten hansker, for det er garantert ufarlig.