Det kom advarsler om at fullmaktslovene ville være udemokratiske. Like fullt har et samlet Stortinget vedtatt den såkalte Koronaloven. Et tydelig skille mellom regjering og storting er en hellig del av vårt demokrati. Fullmaktslovene understreker hvilken krise landet er i – til ettertanke for dem som ikke følger oppfordringene fra våre myndigheter.

LES OGSÅ: Solberg-regjeringen i demokratikrise

Det er regjeringen som til daglig driver landet, og det er Stortinget som vedtar lovene landet skal styres etter. Koronaloven gir regjeringen fullmakt til å endre og innføre nye lover, men innenfor klart avgrensede områder. Det er kun 62 av våre lover regjeringen har fullmakt til å endre. Fullmakten gjelder også for kun en måned, deretter må eventuelt regjeringen be Stortinget om ny fullmakt. Forskriftene har virkning kun i perioden med fullmaktslover, deretter blir de automatisk ugyldige.

LES OGSÅ: Kommuner mener hytteforbudet er for strengt, men Færder er av en annen oppfatning

Det ble laget en sikkerhetsventil som gir et mindretall i Stortinget anledning til å stanse regjeringens lovendringer. Før en forskrift blir gjeldende, blir den sendt til Stortinget. Vi får sms-varsling, får lese forslaget, og har 24 timer på oss til å svare på mail dersom vi ikke aksepterer innholdet i forskriften. Dersom en tredel av Stortinget sier nei, vil ikke forskriften ha virkning. Koronaloven gir med andre ord mindretallet i Stortinget avgjørende makt.

LES OGSÅ: Eksplosiv økning på legevakten, og det var helt som forventet

Mange saker utsatt

Fra fullmaktslovene trådte i kraft den 27. mars til 1. april har regjeringen utstedt 19 forskrifter. Et mindretall på Stortinget har gjort mindre endringer eller stanset noe av innholdet i enkelte av forskriftene.

LES OGSÅ: Fylkeskommunen er med på dugnaden

Noen av forskriftene som er vedtatt er endringer i opplæringsloven, slik at loven tar høyde for hjemmeskoler. Det er gjort endringer i kravene til hvordan domstolene kan gjennomføre sine rettsmøter, gjennomføring av fengselsstraff, unntak fra krav om fysisk fremmøte til styremøter og generalforsamlinger i aksjeselskaper, stiftelser og så videre.

LES OGSÅ: Pasientrettigheter er midlertidig endret under korona-pandemien

Stortinget har fremdeles møter, men vi behandler kun prioriterte saker. De fleste sakene er med andre ord satt på vent på ubestemt tid. For å redusere smittefaren er det bestemt at kun 87 av 169 representanter deltar i møtene. Maktbalansen mellom partiene blir ivaretatt ved at partiene er skalert ned. I salen skal vi sitte med minst en meters avstand. Det betyr at vi ikke kan påregne å sitte på egne plasser, og alt av voteringer foregår ved håndsopprekning.

LES OGSÅ: Vi glemmer studentene våre

Unntakstilstand

Allerede i januar ble beredskapen mot koronaviruset styrket. Da ble fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven utløst. Det betyr at helsemyndighetene i sin ytterste konsekvens kan rekvirere huset ditt og beordre deg til å arbeide i helsesektoren. I praksis har loven for eksempel blitt brukt for å hindre norske apotek i å selge legemidler og beskyttelsesutstyr ut av landet.

Korona-tiltak i butikken

Dette er noen av tiltakene Meny Tolvsrød allerede er i gang med for tryggest mulig handel:

■ Desinfeksjon flater (f.eks handlevogner, kurv) står ved begge innganger.

■ Desinfeksjon til hender står også ved begge inngangene og utgangene.

■ Desinfeksjon til kortterminal i hver kasse, hvis dette ønskes.

■ Hansker til de som ønsker dette til handelen står ved begge inngangene til butikken.

■ Plexiglass er på plass mellom kundene og kassererne.

LES OGSÅ:

Norge er med andre ord i en form for unntakstilstand. Hensikten er å hindre smittespredning slik at vitale samfunnsfunksjoner som sykehus, politi, brann og Forsvar ikke får gjort jobben sin. Får vi for mange syke, vil behandlingen av kreftpasienter og andre med alvorlige diagnoser stanse opp. Det viktigste du og jeg kan gjøre for å hjelpe til, er å vaske hendene ofte, holde avstand – og følge myndighetenes råd og pålegg.

LES OGSÅ: Sjokktall i ny undersøkelse: Tre av fire bedrifter sier det trolig blir permitteringer, oppsigelser eller konkurs: – Det er dramatisk

Norge er et demokratisk land med demokratiske tradisjoner. Regjeringen kommer garantert ikke til å misbruke fullmaktsloven. Vi har et stortingsvalg i 2021. Dersom regjeringen misbruker fullmaktslovene, blir vi straffet ved neste valg. Demokratiet fungerer.

Ha en fin og smittefri dag!