Funksjonshemmede kvinner får lite støtte og respekt om hun både velger å få barn og en jobb karriere. En funksjonshemmet kvinne blir møtt med diskriminering som: Kan du få barn? Er det så lurt da? Du klarer i alle fall ikke en karriere i tillegg … Du har det bedre hjemme. Hun blir umyndiggjort, hun er ikke verdt å satse på.

Funksjonshemmede kvinner får mer hjelpemidler tilpasset kjøkken og bad, en de får til tekniske hjelpemidler og aktivitetshjelpemidler som bidrar til økt aktivitet og deltagelse i samfunnet. Hun blir umyndiggjort, hun er ikke verdt å satse på.

1 av 3 funksjonshemmede opplever hatefulle ytringer hver dag. Funksjonshemmede kvinner må hele tiden bevise at de er likestilte borgere i samfunnet med de samme rettighetene og at de er verdt å satse på. Funksjonshemmede blir daglig møtt med diskriminering fordi det er greit å diskriminere funksjonshemmede i Norge, fordi folk tror ikke at det skjer! De kan gjemme seg bak ord som: Uvitenhet, det var ikke så ille ment.

Som kvinne har man rettigheter, mens som funksjonshemmet kvinne, så har man «ikke» rettigheter. Man mister liksom rettighetene sine som kvinne om man har en funksjonsnedsettelse. Derfor må vi få CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) inn i Norsk lov slik at Norge sikrer at funksjonshemmede får de samme menneskerettighetene som resten av befolkningen har. Og med det sier vi et klar og tydelig NEI til diskriminering av funksjonshemmede!

Like mye kvinne, like mye verdt! Gratulerer med kvinnedagen!