Gå til sidens hovedinnhold

Funn av fugleinfluensa i Norge – portforbud for fjærfe i deler av landet

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er gjort funn av fugleinfluensa hos en viltlevende kortnebbgås i Sandnes. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav, varsler Mattilsynet.

Det innføres portforbud for fjærfe i deler av landet. I første omgang vil det gjelde langs hele kysten fra og med Østfold til Rogaland. Portforbudet gjør at alle tamfugler skal være under tak, for å hindre smitte fra ville fugler.

– Vi ber alle som ser døde fugler om å varsle oss slik at vi kan komme ut og teste for smitte. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Samtidig ber vi om at ingen tar på syke og døde fugler, da disse kan ha andre smittestoffer med seg som for eksempel salmonella, sier seksjonssjef Ole-Herman Tronerud for dyrehelse i Mattilsynet.

Fugleinfluensaen som er påvist er av typen H5N8, som er høypatogen. Det vil si at den kan gi mer alvorlig sykdom hos fugl enn en lavpatogen variant.

– Hold hønene inne

Det er i høst påvist flere tilfeller av fugleinfluensa i Europa.

Landbruket blir bedt om å holde høner og andre fugler inne i området som er rammet av portforbudet.

– Den kommersielle fjærfenæringen i disse områdene bør sikre seg mot mulig smitte ved å holde ender og andre fjærfe innendørs inntil videre, sier Tronerud.

Mattilsynet er avhengig av tips fra publikum hvis de tidlig skal kunne fange opp tilfeller av fugleinfluensa.

– Dersom du finner døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn), oppfordrer vi deg til å kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, sier Tronerud.

Kan gi alvorlig sykdom

– Vi vil da vurdere om kadaveret egner seg for prøvetaking for å undersøke om fugleinfluensa kan være dødsårsaken. Sannsynligheten for å finne smittede fugler vil være størst i områder som trekkfugler benytter som rasteplasser, sier Tronerud.

Fugler som blir smittet av influensaen kan få alvorlig sykdom.

– Ved sterkt sykdomsfremkallende fugleinfluensa (høypatogen type) vil man kunne se høy dødelighet i fjærfeflokken uten forutgående symptomer, i noen tilfeller ses også luftveissymptomer eller bevegelsesforstyrrelser som for eksempel lammelser (sentralnervøse symptomer). Dersom du ser slike symptomer hos fugler i flokken din ber vi deg kontakte Mattilsynet så raskt som mulig, legger han til.

Kommentarer til denne saken