Gå til sidens hovedinnhold

Samtaler i gang om mer til bøndene

Artikkelen er over 4 år gammel

Regjeringspartiene sitter på gangen når opposisjonen nå diskuterer årets jordbruksoppgjør. Ennå er det uklart hvor mye mer bøndene kan regne med å få i støtte.

– Jeg vil ikke binde meg til noe beløp, men det må opp fra regjeringens tilbud på 410 millioner kroner. I tillegg er det en del strukturelle grep som må foretas, sier Aps jordbrukspolitiske talsperson Knut Storberget til NTB.

Ifølge bondeorganisasjonene må rammen minst være på 790 millioner kroner for at inntektsutviklingen målt i kroner per årsverk skal være på linje med andre grupper. Det innebærer i så fall påplussinger fra Stortingets side på rundt 400 millioner.

Vil ikke binde seg

– Jeg skjønner hvordan de tenker, men vil ikke binde meg til et slikt regnestykke, sier Storberget.

Frp gjorde det tirsdag klart overfor NTB at partiet ikke har mer å gi bøndene. Dette i motsetning til samarbeidspartiene Venstre og KrF, som nå har innledet sonderinger med Ap, SV og Sp.

Næringskomiteen skal etter planen avgi innstilling om jordbruksoppgjøret 8. juni. Det levner liten tid til forhandlinger, men Storberget er optimist.

– Jeg har god tro på en avtale, ut ifra hva de andre partiene har uttalt, sier Ap-representanten.

Sendes tilbake

Etter det NTB forstår er det to mulige utfall av forhandlingene i næringskomiteen. Enten gjør man unna hele jordbruksoppgjøret og banker dette igjennom på Stortinget eller så fatter man vedtak om økt ramme og ny innretning og sender det hele tilbake til regjeringen. Det var en slik framgangsmåte Venstres Pål Farstad foreskrev tirsdag.

– Vi mener Stortinget bør sende saken tilbake til regjeringen, og at regjeringen må strekke seg lengre, kalle inn til nye forhandlinger og komme med et nytt tilbud til bøndene, sier Venstres Pål Farstad.

Flere har påpekt at Stortinget mangler regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved forslagene, noe som taler for at oppgjøret blir sendt tilbake, med klare føringer til regjeringen om hva som bør endres.

Mer til de små

Økte budsjettoverføringer og mer til små og mellomstore bruk er blant kravene som stilles fra opposisjonspartiene. De viser til formuleringer i jordbruksmeldingen som nylig ble vedtatt, der det heter at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres.

– KrF har hele tiden sagt at regjeringens tilbud til bøndene, som nå er sendt til Stortinget, ikke er godt nok. Det er ikke i tråd med nylig vedtatt jordbrukspolitikk i Stortinget, sa KrFs landbrukspolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal til NTB tirsdag.

Bondeorganisasjonene brøt i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør. Det innebar at statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner ble oversendt til Stortinget. Det siste tilbudet fra staten før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.

Kommentarer til denne saken