Verken Færder kommune eller fylkets veivesen vil prioritere bygging av gang- og sykkelvei på Amundrødveiens østside, slik det var planlagt så langt tilbake som for 50 år siden. Et oppslag i Tønsbergs Blad 10. september i år gir et tydelig svar på det. Forhåpentlig vil det nye kommunestyret i Færder få et annet syn på saken og sørge for at trafikksikkerheten på denne fylkesveien endelig skal prioriteres.

LES OGSÅ: London-korrespondent Øyvind fra Nøtterøy er spent foran valget: – Den lille mann blir lurt igjen

Munkenes krøtterstier

I Nøtterøy historielags tidsskrift Njotarøy for 2017 er det skrevet en artikkel om denne veien: «Da munkenes krøtterstier og vei gjennom Vestskogen ble til fylkesvei 428». Og i Tønsbergs Blad 12. august 2018 er det skrevet en skarp artikkel som slutter slik: «Det er en skam at myndighetene ennå ikke har klart å bygge den gang- og sykkelsti i Vestskogen som var planlagt på 1960-tallet.»

Før den tid var det ikke så mange som bodde langs veien fra Kaldnes til Munkerekka. Hvis politikerne da hadde vært forutseende og skjønt den voldsomme utbygging som senere har skjedd, så hadde de vel sørget for byggeforbud i en viss avstand fra veien. Når det så skjer at trafikken stadig har økt, ble det derfor anlagt fartshumper og gangstier langs veien. Det hjalp jo noe, men både bussjåfører og andre som ferdes der skulle gjerne sett at veien var bredere og at det ikke var nødvendig med de irriterende fartshumpene.

LES OGSÅ: Fortalte om voldsrapport: – Broren min har sett noen gå rundt med kniv og truet folk i skoletiden

Den verste strekningen på denne fylkesveien går fra «Brekka» i Munkerekka til Vestskogen. For myke trafikanter er det livsfarlig å ferdes her, og en må spørre: Hvorfor er det ikke lagt en gang- og sykkelsti her hvor det absolutt er behov for å ta hensyn til myke trafikanter? Det kan skyldes at myndighetene har forsømt seg og tillatt boligutbygging alt for nær fylkesveien. Fra Kjærnåsveien til Hellalia ble det imidlertid avsatt grunn for å bygge gang og sykkelsti for 50 år siden. Men hva hjelper det med planer når de ikke blir realisert?

LES OGSÅ: Her er Ap-Jons kuttliste - og nå skal han finne ut hvor mye kommunen kan håve inn i eiendomsskatt

Nest beste løsning

Hvordan det nye kommunestyret i Færder vil svare på de økende trafikkproblemene på Nøtterøys vestside er et åpent spørsmål. Det skal erkjennes at det flere steder kan være vanskelig å erverve grunn for å få til en gang- og sykkelsti. Hva gjør man så? Enten gi opp hele prosjektet eller finne en enklere løsning? Slik jeg ser det, vil bygging av en sammenhengende sykkelsti langs veien fra Teie til Borgheim være absolutt best. Men det finnes også et enklere alternativ. Det går som nevnt ut på å bygge en sammenhengende gangsti langs hele fylkesveien, slik at fotgjengerne kan føle seg trygge på å komme frem.

LES OGSÅ: Frp-Anders vil bruke mindre penger på gang- og sykkelstier: – Noen må ta ansvar for å få ned pengebruken

Færder kommune er nå i ferd med å avslutte et omfattende anleggs-arbeide for å gjøre store forbedringer med vann og avløpssystemer fra Tørkopp og opp til Amundrødveien og Konvallveien. I disse dager er anleggsarbeidere i ferd med å rydde opp etter å ha fjernet prydbusker og store trær langs fylkesveien. Hvis nå veivesenet som grunneier så raskt som mulig kan nytte sjansen til å anlegge en gangsti fra Vestskogen Terrasse til krysset ved Tørkoppveien, vil dette være en god begynnelse for å løse saken uten for store kostnader.

Det vil i så fall gi en fjær i hatten for fylke og kommune, og bli til glede for alle oss fotgjengere.