Geirr er én av dem - se hvem som ellers har fått kulturstøtte fra fylket

For 2020 har Vestfold og Telemark Fylkeskommune nå fordelt hele fire millioner kroner utover ulike kulturaktører i de to fylkene.