SV deltar ikke i ny regjering. Til det var de politiske forskjellene for store til Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Ideene om hva slags samfunn Norge skal være, ble for store. En mindretallsregjering med Ap og Sp kommer likevel ikke utenom SV når flertall skal sikres i Stortinget.

Gledelig er det da at Ap og Sp fremmer SV-politikk i skolesektoren. På Lærernes dag 5. oktober, uttrykte regjeringsforhandlerne at det forhatte kravet om karakteren 4 i matematikk fra videregående for å komme inn på lærerutdanning, er modent for historiens skraphaug. Gledelig, det har SV jobba for i årevis.

Etter forslag fra Færder SV vedtok Vestfold og Telemark SV på årsmøtet i 2018 en skoleuttalelse hvor vi blant annet ønsket dette kravet vekk. Vi kunne ikke den gang som nå skjønne hvorfor et fag skulle ha slik overordnet betydning. Vi mente også det var viktigere hva studentene faktisk har av kunnskap når de avslutter lærerutdanninga en gang i 20-årsalderen, enn hvilken karakter de fikk i et fag på videregående som tenåringer.

Rundt om i Norge står studieplasser tomme. Ungdom som mangler den forhatte fireren, står i kø for å komme inn. Og i skolen er det stor mangel på kvalifiserte lærere. Blir firerkravet skrota, vil tomme studieplasser fylles opp av motiverte og engasjerte unge mennesker med ønske om å bidra i norsk skole. Gi dem en sjans!

SV ønsker en raus og inkluderende fellesskole som sikrer alle barn et godt opplæringstilbud. Det krever mer enn en forandring i lærerutdanninga. En tillitsreform må gjennomføres i skolen. Det må stoles på lærernes profesjonelle vurderinger. Elevenes medvirkning må styrkes for å bedre det sosiale fellesskap og motivasjon til læring. Elever og lærere skal sammen utvikle norsk skole til beste for alle. Den som har skoen på, vet best hvor den trykker.

SV gikk også til valg på en mer praktisk og variert skolehverdag med mer fysisk aktivitet hvor lekser gjøres på skolen, et forbedret og gratis SFO, et gratis skolemåltid, og at dagens testregime begrenses.

SV vil følge nøye med på i hvilken retning Ap- og Sp-regjeringa tar norsk skole. Vi har klare forventninger til den nye regjeringa om å styre skolen i en annen retning enn det vi har sett under Høyreregjeringas åtte år.