Jeg har i min ordførertid og ellers ment at kommunene må sikre seg den aller beste leder – og det får nok fylkeskommunen nå – med krav om innsats langt utover det normale og med lønn tilpasset dette. En kunne gjerne delt i ordinær lønn og beredskapsgodtgjørelse, slik man gjorde i Horten, for å synliggjøre at man som ansvarlig toppsjef er i beredskap hele tiden.

LES OGSÅ: Kristian (SV) rasende over kjempelønn til fylkesdirektør: – Har ikke tillit

En kommune eller fylkeskommune, med alle sine utfordringer, lever svært dårlig med en middelmådig toppleder, og den administrative topplederen bør lønnes godt over hva en tillitsvalgt ordfører skal godtgjøres med. Dette selv om ansvaret og belastningen en ordfører utsettes for også kan være betydelig. Ordfører har en annen rolle. Slik er og var det i Nøtterøy/Færder og i de fleste kommuner, og slik bør etter min mening også være.